Nyomtatási nézet

Tájékoztató

Tájékoztató a pénzátutalásokat kísérő adatok változásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem hatékonyságának fokozása érdekében az Európai Unió 2015/847 számú rendelete - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,  továbbiakban: Rendelet  - kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a Rendelet által előírt, a fizető (átutalást indító) félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok az átutalást a teljes fizetési láncban végigkísérjék, továbbá a Rendeletben  meghatározott esetekben az átutalásokhoz előírt adatok meglétét és azok helyessége ellenőrzését végrehajtsák.

A Rendelet az Európai Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő pénzforgalmi szolgáltató által küldött vagy fogadott, bármilyen devizában bonyolított átutalásra vonatkozik, amelyek legalább részben elektronikusan teljesülnek. Jóváírások és terhelések egyaránt a Rendelet hatálya alá tartoznak.

A Rendelet értelmében a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél – továbbiakban: Bank – az alábbi lényeges változások lépnek életbe:

Kimenő átutalásokat érintő változások:

Ügyfeleink által bankon kívülre indított átutalási megbízásoknál a Bank, mint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – függetlenül az összeg nagyságától és az utalás irányától (EU/EU-n kívül) – 2019. január 21. napjától az átutalással együtt a fizető fél neve és számlaszáma mellett automatikusan továbbítja fizető félnek a Bank nyilvántartásában szereplő címét is a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé annak érdekében, hogy Ügyfeleink fizetési megbízásai a lehető leghamarabb teljesüljenek. Ezen adattovábbítás a Rendelet alapján kötelező, és az, a  Hpt. vonatkozó rendelkezése alapján nem minősül banktitok sértésnek. Annak érdekében, hogy a Bank nyilvántartásában mindig Ügyfeleink aktuális és pontos adatai szerepeljenek, kérjük, hogy az adataikban bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelentsék be a Bank felé, melyet bankfiókjainkban tehetnek meg.

Ügyfeleinknek javasoljuk az átutalási megbízások benyújtásánál minden esetben a kedvezményezett – a kedvezményezett számlaszám tulajdonosának – valós, teljes és pontos nevét megadni. Hiányos, pontatlan, elgépelt név, illetve név és számlaszám eltérés a kedvezményezett Bank részéről késedelmes feldolgozást és/vagy az utalás jóváírásának visszautasítását eredményezheti.

A név és számlaszám vizsgálat a fizető fél által megadott kedvezményezett neve és a kedvezményezett számlaszámhoz tartozó, a kedvezményezett bank rendszerében nyilvántartott számlatulajdonos neve egyezőségének vizsgálatát jelenti.

Bejövő átutalásokat érintő változások:

2019. január 21. napjától az Ügyfeleink javára érkező átutalások esetén a Bank, mint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója elvégzi a Rendeletben előírt ellenőrzéseket:

A beérkező fizetési megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

Fizető félre vonatkozó adatok:

  • név
  • számlaszám

EU-n belülről érkező 1.000 EUR-t  – vagy ennek megfelelő egyéb pénznemben – meghaladó tételek, illetve EU-n kívülről érkező valamennyi átutalás esetén ( a Fizető fél nevén és számlaszámán túl ) a következő adatok legalább egyike:

  • cím
  • hivatalos személyi okmányszám és banki ügyfél-azonosító szám
  • születési hely és idő

Kedvezményezettre vonatkozó adatok:

  • név  (valós, teljes és pontos névre van szükség )
  • számlaszám

Kedvezményezett név és számlaszám egyezőségének vizsgálata

A Rendeletben előírt esetekben, így különösen a hiányzó vagy hiányos adatokkal érkezett átutalás jóváírását – ideértve a név és számlaszám közötti eltérést is – a Bank saját döntése alapján, a Kedvezményezett Ügyfelünk külön értesítése nélkül visszautasíthatja vagy a küldő banktól – fizető fél bankja – bekért adatok beérkezéséig felfüggesztheti, illetve már jóváírt átutalás esetén annak összegét zárolhatja és/vagy visszafordíthatja a küldő bankja felé.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a fentiek figyelembevételével indítsák átutalási megbízásaikat, valamint a kitöltési előírásokra hívják fel átutalási partnereik figyelmét is. Amennyiben partnereiknek lehetőségük van ezt megválasztani, úgy javasoljuk, hogy a fizető fél neve és számlaszáma mellett a fizető fél címét tüntessék fel az átutalásban.

További információk:

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/847 számú rendeletét ide kattintva olvashatja.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0847&from=HU

Kérjük, hogy kísérjék folyamatosan fokozott figyelemmel honlapunkat a www.takarek.hu címen, a Netbank felületen küldött üzeneteinket, valamint javasoljuk azt is, hogy a változásokra vonatkozó tájékoztatókat minden esetben részletesen tanulmányozzák át.

Kérdés esetén kérjük, forduljon banki kapcsolattartójához vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36/1-334-4344 es telefonszámon.

2019.01.28.

Üdvözlettel,
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

Közzétéve: 2019.01.28. 10:02
A(z) Tájékoztató az Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. közleménye.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek