Nyomtatási nézet

Közlemény

Rendkívüli tájékoztatás

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 4. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Társaság tulajdonában áll a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszám: 01-10-046307 a továbbiakban a „Diófa Alapkezelő Zrt.”) részvénykönyvébe bejegyzett 89,19 %-os tulajdoni és 93,6%-os szavazati részarányt megtestesítő névre szóló törzsrészvény.

A Diófa Alapkezelő Zrt. közgyűlése 2017. október 6. napján megtartott kögyűlésén az 5/2017 (10.06.) számon hozott határozatával döntött a Diófa Alapkezelő Zrt. 196.200.000.- Ft, összegű alaptőkéjének felemeléséről 198.200.000.- Ft.-ra.

Az alaptőke-emelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:295-299.§-ai alapján 200 db, egyenként 10.000,- Ft, névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, nyomdai úton előállított, C sorozatú, osztalékelsőbbségi jogot biztosító, visszaváltható részvény zártkörű kibocsátásával történik. A C sorozatú visszaváltható részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik, azok harmadik személyre nem ruházhatóak át.

A Diófa Alapkezelő Zrt. közgyűlése a tőkeemelés során kibocsátandó új részvények átvételére a Diófa Alapkezelő Zrt. részvényesét, az ABRAHAM GOLDMANN Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/1.; cégjegyzékszám: 01-10-049248) jelölte ki. Az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvényeknek átvételéről szóló nyilatkozat megtételére, valamint az új részvények ellenértékének rendelkezésre bocsátásra a közgyűlés 30 napos határidőt állapított meg.

Budapest, 2017. október 9.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Közzétéve: 2017.10.09. 17:45
A(z) Közlemény az FHB Jelzálogbank Nyrt közleménye.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek