Főoldal/
Magánszemélyek / Hitelek / Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Nyomtatási nézet

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Államilag támogatott, kedvező megoldás új vagy használt lakás vásárlására, építkezésre, vagy otthonának korszerűsítésére, bővítésére

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

THM: 3,38%-7,12%

2016. január 01. napjától igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: Takarék 10+10 OTK), amely a legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket), új lakást vásárló vagy építő családoknak ad lehetőséget legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású, kamattámogatott hitel igénylésére, amennyiben a 3 vagy több gyermek után járó Családi Otthonteremtési Kedvezményt (a továbbiakban: CSOK) igényelnek, és jogosultak rá.

 • Állami kamattámogatás a futamidő első 5 évében, a Takarék 10+10 OTK esetében az első 25 évében;
 • Teljes futamidőre szóló kamatkedvezmények1;
 • 5 éves kamatperiódussal a támogatott időszak alatt és után is;
 • Forint alapú hitel árfolyamkockázat nélkül;
 • Az értékbecslési díját - egy ingatlan esetében - a folyósítást követően a Bank visszatéríti.
 • THM 3,38%-7,12%2

További kedvezmények:

 • Folyósítási-dí akció: a Bank nem számolja fel a folyósítási díj 100%-át.3
 • Közjegyzői díj akció: a Bank átvállalja a közjegyzői okirat díját legfeljebb 50.000 Ft-ig.3

Milyen célra vehető igénybe?

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: Takarék OTK) új vagy használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére, bővítésére igényelhető. A Takarék 10+10 OTK csak új lakás vásárlása vagy építése esetén vehető igénybe.

Mekkora kölcsön igényelhető?

 • Új lakás vásárlása, építése esetén maximum 15 millió forint igényelhető, a Takarék 10+10 OTK esetén maximum 10 millió Ft
 • Használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítés és bővítés esetén az  igényelhető legmagasabb hitelösszeg 10 millió forint.

Milyen hosszú a kamatperiódus?

A hitel 5 éves kamatperiódussal vehető igénybe.

Hogyan érvényesül az állami kamattámogatás?

Az állami kamattámogatás a futamidő első 5 évében, a Takarék 10+10 OTK esetében az első 25 évében jár. A kamattámogatás mértéke a kamatperiódushoz illeszkedő ÁKKH hozamhoz igazodik, annak jogszabályban meghatározott – hitelcélonként, illetve új építés vagy vásárlás esetén gyermekszámtól függően is  eltérő - százaléka, illetve a Takarék 10+10 OTK esetén az ÁKKH hozam figyelembevételével számított ügyleti kamat  3 százalékponttal csökkentett mértéke. A hitel a kamattámogatott időszak után piaci kamatozásúra vált át, tehát a Takarék Ötös Fix Kölcsön 5 évre rögzített kamatai érvényesülnek.

Példa a Takarék OTK esetére:

Konstrukció Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön
Hitelcél vásárlás építés/korszerűsítés/bővítés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF HUF
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 150 000 Ft 150 000 Ft
Hitelkamatláb mértéke Támogatott időszak alatt: 6% /
támogatott időszak után: 6,24%
Támogatott időszak alatt: 6% / támogatott időszak után: 6,24%
THM 6,31% 6,24%
Törlesztőrészlet összege Támogatott időszak alatt: 36 074 Ft / támogatott időszak után: 36 638 Ft Támogatott időszak alatt: 36 074 Ft / támogatott időszak után: 36 638 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 903 194 Ft 8 877 198 Ft
A hitel teljes díja 3 903 194 Ft 3 877 198 Ft

 

Példa a Takarék 10+10 OTK esetére:

Konstrukció Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön
Hitelcél vásárlás építés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF HUF
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 150 000 Ft 150 000 Ft
Hitelkamatláb mértéke 3,00% 3,00%
THM 3,42% 3,45%
Törlesztőrészlet összege 27 839 Ft 27 839 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 850 824 Ft 6 862 290 Ft
A hitel teljes díja 1 850 824 Ft 1 862 290 Ft

 

Mennyi idő alatt kell a kölcsönt visszafizetni?

Takarék OTK maximális futamideje 30 év, amelyből akár az első 5 évre türelmi idő is igényelhető. A kamattámogatás a hitel futamidejének első 5 évére vehető igénybe.
A Takarék 10+10 OTK esetében a maximális futamidő 25 év, ahol a teljes futamidő alatt igénybe vehető a kamattámogatás.

Kalkulátorunkkal kiszámolhatja, mekkora törlesztőrészletre számíthat!

Az igénylés legfontosabb feltételei:

 • Új lakás építése esetén az építési engedély 2008. július 1-jén vagy azt követően került kiadásra, valamint a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki, használatbavétel tudomásul vételére nem került sor, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.
 • Takarék 10+10 OTK esetén igényelhető olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek és
  • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel  tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
  • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem. Az igénylést az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül kell benyújtani.
 • Takarék 10+10 OTK igénylésekor építőközösség tagjaként építendő új lakás esetén a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési díját az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.
 • Új lakás vásárlásánál, amennyiben használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan a hitelcél, a használatbavételi engedély bemutatása a támogatott kölcsön egyösszegű folyósításának feltétele.
 • Takarék OTK esetén az igénylést az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül kell benyújtani, Takarék 10+10 OTK esetén pedig az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.
 • Takarék OTK új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélküli vételár, lakás építése esetén az ÁFA és telekár nélküli bekerülési díj nem haladhatja meg a 30 millió forintot.
 • A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 20 millió forintot, a korszerűsítés, valamint bővítés ÁFA-t is tartalmazó díjai pedig nem haladhatják meg a 15 millió Ft-ot.
 • Használt lakás vásárlása esetén a lakásnak legalább komfortosnak kell lennie, vagy a használt lakás bővítése során komfortossá kell válnia.
 • Az igénylőknek a hitel célját képező ingatlanban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük / szerezniük, Takarék 10+10 OTK esetén a megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa), valamint a kiskorú gyermek is, abban az esetben, ha a kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a támogatással érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben.
 • Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.
 • A támogatott személy kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül legalább a támogatott időszak végéig (5 év) lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít, Takarék 10+10 OTK esetén a támogatott személynek 90 napon belül lakóhelyet kell létesítenie a lakóingatlanban, valamint 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és 10 évig életvitelszerűen e lakásban kell laknia.
 • Az igénylőnek nem lehet köztartozása, lejárt tőketartozása.
 • Takarék 10+10 OTK esetén: KHR-ben nem szerepelhet, a rendeletben meghatározott bűncselekmények elkövetése esetén (ha még nem mentesült) nem adható

Takarék OTK esetén OEP igazolás:

Az igénylő saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van (OEP igazolás)

Takarék 10+10 OTK esetén OEP igazolás:

A támogatási összeg - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha az Igénylő – házastársak/fiatal házaspár/élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt-, vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatos biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 2 év teljesíthető:
 • TB jogviszonnyal (az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
 • kereső tevékenysége alapján valamely más EGT tagállam társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással, vagy
 • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolhatja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik

A Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel jogszabályi alapja a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet és 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Az egyes, nevesített hitelcélokra vonatkozó teljes feltétel rendszert, a további, vonatkozó információkat a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a lakáscélú állami támogatásokról szóló tájékoztató valamint a Bank által készített ügyféltájékoztatók, az egyes hitelek kondícióira és a THM-re vonatkozó részletes információkat a Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmények, a Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazzák.

Kérjen Ön is Állami támogatást!

A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe a Takarék Kereskedelmi Bank Online Dosszié szolgáltatását!

Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható a Takarék honlapján a Fogalomtár menüpontban.

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 2018. novemberi adatok alapján. A feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamatok és a THM mértéke függ az Ügyfélminősítéstől, a kamattámogatás mértékétől és az igényelt konstrukciótól. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

2 A Bank visszavonásig, de legkésőbb a 2018. december 31. napjáig átvett, és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött hitelek esetén nem számolja fel a folyósítási díjat, illetve átvállalja a közjegyzői okirat díját legfeljebb 50.000 Ft-ig, amennyiben az igényelt hitelösszeg meghaladja a 3 millió Ft-ot és az Ügyfél a hitelszerződés megkötéséig Hiteláttekintő szolgáltatást igényel, mely szolgáltatás részleteiről és a szolgáltatás díjáról tájékozódhat a NetB@nk és TeleBank Szolgáltatások Hirdetményében, valamint az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó Takarék Kereskedelmi Bank Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben. Részletes feltételek a vonatkozó Hirdetményben találhatóak. A fel nem számolt folyósítási díj és az átvállalt közjegyzői díj összegének utólagos megtérítését előírhatja az Ügyfél számára a Bank, amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 3 évében elő-, illetve végtörleszti. A 3 millió Ft hitelösszeget el nem érő lakossági jelzáloghitel igényléseknél az alábbi feltételek teljesülése esetén továbbra is érvényesíthetőek a kezdeti díj akciók:

 • Több jelzáloghitel együttes igénylése esetén, amennyiben a jelzálogkölcsönök külön-külön nem érik el a 3 millió Ft hitelösszeget, azonban együttesen elérik vagy meghaladják azt, vagy
 • Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel együttesen igényelt jelzálogkölcsön esetén, függetlenül annak hitelösszegétől, vagy
 • A jelzáloghitel igénylést olyan Ügyfél nyújtja be, aki már rendelkezik a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. -nél vagy Takarék Jelzálogbank Nyrt. –nél élő, fel nem mondott lakossági jelzáloghitel szerződéssel.
Számoljon velünk!

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Igényeljen lakáshitelt a Takarék Kereskedelmi Banknál!

Minden együtt van az új otthonához

Vegye igénybe a Takarék Kereskedelmi Bank hiteleit, melyekkel egy helyen intézhet mindent, ami az új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához szükség lehet

Akár 10 millió Ft CSOK támogatással!

Részletek

Kalkulátorok

Ellenőrizze egyszerűen jogosult-e a CSOK-ra!

Ellenőrizze egyszerűen, hogy jogosult-e kamattámogatott hitelre!