KÖZJEGYZŐI KÖLTSÉG KALKULÁTOR

Számolja ki, mekkora költségre számíthat a kölcsönszerződés
közokiratba foglalásával!Min: 500 000 FtEgyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozat közokiratba
foglalásának költségei
Kétoldalú jogügylet
közokiratba foglalásának
 költségei
Közjegyzői munkadíj
Költségátalány
Hiteles kiadmány díja

Összesen

A kalkulációban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a közjegyzői költség pontos, az Ügyfél által megfizetendő összege a fent megjelölt értéktől eltérhet.

INFORMÁCIÓ

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat készül a magánokiratban megkötött szerződés alapján, amennyiben a kölcsönügyletben kizárólag olyan Zálogkötelezett szerepel, aki Adósként is bevonásra került a kölcsönügyletbe.

Kétoldalú közjegyzői okiratot kell készíteni, amennyiben az Adós(ok) és a Zálogkötelezett(ek) személye részben vagy teljes egészében eltér egymástól. Tehát kétoldalú közjegyzői okiratot kell készíteni abban az esetben is, ha a teljes (1/1) tulajdoni illetőséget megtestesítő zálogkötelezetti kör nem kerül Adósként bevonásra. Ez alól kivételt képeznek az osztatlan közös tulajdonként nyilvántartott ingatlanok, ahol a fenti szabályt csak a terhelt tulajdoni hányadra kell megfeleltetni.

További információk

HITELTERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSE VAN?
KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!

Pl.: nev@email.hu
Pl.: +36 20 123 4567

Kérjük, az igénylés előtt mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Ebben segítséget nyújthat a Takarék Kereskedelmi Bank honlapján található tájékoztató, valamint a Felügyelet Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatója. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkat a vonatkozó Lakossági Személyi Kölcsön Hirdetmény, a Takarék Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzatok tartalmazzák. A jelen tájékoztatás a Bank részéről nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a bírálat jogát fenntartja.