Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
Nyomtatási nézet

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)


A 2018.03.15.-i hatállyal módosított, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet, és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján.

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Ellenőrizze, jogosult-e a támogatásra!

 

Számolja ki a támogatás összegét!

 

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél (a továbbiakban: Bank) igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK), amely olyan vissza nem térítendő állami támogatás, ami számos lehetőséget és kedvezményt biztosít Ügyfeleink számára.

Igényelhető a Takarék 10+10 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: Takarék 10+10 CSOK) is, amely a legalább 3 gyermekes, új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére.

A 2016.02.11. napjától hatályba lépett, és a 2018.03.15. napjával módosított jogszabályok külön-külön rendelkeznek az új és a használt lakások esetén igénybe vehető támogatások feltételeiről és szabályairól.

A szabályok közötti eltérések és speciális rendelkezések az általános tudnivalók után kerülnek ismertetésre.

I. Általános és közös szabályok
1. Milyen célokra igényelhető a megújult CSOK?
 • új lakás építéséhez,
 • új lakás vásárlásához,
 • használt lakás vásárlásához,
 • meglévő, használt lakás bővítéséhez.
2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?
 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke után, - a gyermek szüleinek halála esetén - legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek, valamint az igénylő által vállalt gyermek után. Gyermeket csak fiatal házaspárok vállalhatnak. CSOK esetén meglévő gyermekei számától függetlenül legfeljebb 2, míg Takarék 10+10 CSOK esetén meglévő gyermekei számától függően legfeljebb 3 születendő gyermeket vállalhatnak.
 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

-       a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
-       aki az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadottja, vagy gyámsága alatt álló eltartottja, aki

° a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

° a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A számítási és kivétel szabályokat jelen tájékoztató érintett pontjai (II. 5. és III. 3.) tartalmazzák.

 

3. Milyen devizanemben elérhető?

A CSOK kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

4. Mitől függ az igényelhető támogatás összege?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a támogatás céljától, a meglévő és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától. A jogszabály meghatározza a lakás elvárt minimális hasznos alapterületét is:

Támogatás célja Lakás hasznos alapterülete
Új lakás vásárlása/építése
 • 1 gyermek esetén: minimum 40 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 50 nm
 • 3 vagy több gyermek esetén ( 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén) minimum 60 nm
Új egylakásos lakóépület vásárlása/építése
 • 1 gyermek esetén: minimum 70 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 80 nm
 • 3 vagy több gyermek esetén ( 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén) minimum 90 nm
Használt lakás vásárlása vagy bővítése
 • 1 gyermek esetén: minimum 40 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 50 nm
 • 3 gyermek esetén: minimum 60 nm
 • 4 vagy több gyermek esetén: minimum 70 nm

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes meglévő és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már támogatás került igénybevételre).

Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,9 m (az ingatlan belső falsíkokkal határolt alapterülete, tetőtérben pedig az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m), s mely a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül található.

A hasznos alapterületbe a következő helyiségek számítanak bele: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A lakás hasznos alapterületének meghatározásánál nem számítandó be: a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség.

II. Takarék CSOK Új lakás, vagy egylakásos lakóépület építéséhez és vásárlásához

 • 1. Lakáscélok köre

  A támogatás igénybe vehető

  a)       2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez, ami

  • az alapozástól kezdődően teljesen újonnan épített, vagy
  • emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló lakóegység (amely önállóan forgalomképes, külön bejárattal és külön közművekkel rendelkezik) és
  • használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik.

   (tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott a lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakások jönnek létre, ahol a meglévő alsó lakórész nem számít bele az albetétek számába)

  b)       olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek és

  • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
  • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, és
  • a támogatási kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül kerül benyújtásra.

  c)       használatbavételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt („félkész lakásvásárlás”).

  Építőközösség tagjaként építendő új lakás esetén a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 

  2. Támogatási összegek és azok meghatározásának módja

  Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak  esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

  Új lakásvásárlás, és építés esetén a támogatási alapösszegek:

  - egy gyermek esetén 600.000 Ft,

  - két gyermek esetén 2.600.000 Ft,

  - három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

  A támogatási összegek meghatározása élettársak esetén:

  Amennyiben az élettársak

  -  csak az egyik fél gyermeke után
  - vagy közös gyermekük után;
  - vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást,

  akkor a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

  Amennyiben az élettársak a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

 • Amennyiben az élettárs az igénylőknek nem közös és közös gyermeke(ik) is van(nak), az előző szabályt kell alkalmazni azzal, hogy a közös gyermeket csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

 • Élettársak esetén, ha csak az egyik Igénylő került gyámként kijelölésre, a gyermek a gyámként kirendelt Igénylő saját gyermekének minősül.

  Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban – bármely lakáscélú állami támogatásra vonatkozó jogszabály alapján - vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

  A korábban igénybevett összegnél azon gyermekek után igénybevett összegeket is számításba kell venni (le kell vonni), akik az új igénylésnél már nem eltartottak és/vagy nem együttköltözők. Ha pedig a korábbi támogatást egy korábbi házastárssal/élettárssal vették igénybe, akkor az így igénybevett támogatás összegének 50%-át kell levonni.

  A megelőlegezett támogatás igénylésének feltétele a korábbi gyermekvállalás teljesülése.

  Azonban, ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor az előbbiekben meghatározott számítási mód helyett a támogatási összeg azon gyermek(ek) figyelmen kívül hagyásával kerül meghatározásra, aki(k) után az igénylő korábban támogatást vett igénybe.

  Nem igényelhető CSOK, ha a korábban igénybe vett állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetése érdekében a kormányhivatal, a MÁK vagy bíróság jogerős, kötelező döntést hozott.

  3. Személyi feltételek – általános rendelkezések

  A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

  • Társadalombiztosítási jogviszony:


  A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában

  • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított1 - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.
  • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:
   • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
   • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
   • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.


  A 30 napnál nem régebbi igazolást a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

  http://oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/
  igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol

  A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

  Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

  • NAV igazolás:


  A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet a magyar állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

  A köztartozás-mentességről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.

  Ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köztartozásmentességet – választása szerint – nemleges együttes adóigazolással is igazolhatja:

  A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

  Fontos! Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére, kinyomtatva nem érvényes!

  • Megelőlegezett CSOK


  Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, az e Rendelet szerinti támogatása csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

  A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 4/8 év.

  • Büntetlen előélet:


  Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

  Az igénylő fentieket – választása szerint – a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával is igazolhatja.

  4. Tárgyi feltételek

  a) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

  Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdont kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban. A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa), valamint a kiskorú gyermek is, abban az esetben, ha a kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a támogatással érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben.

  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.

  b) Számlabenyújtási kötelezettség:

  Építés esetén a bekerülési díj legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.

  Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére, vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által, illetve – építőközösség tagjaként történő igényelés esetén - az építőközösség nevére a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni. A továbbépítés díja tekintetében, annak szintén legalább 70%-áig számlát kell bemutatni.

  Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

  5. Takarék 10+10 CSOK – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

  A három vagy több gyermeket nevelő személy (vagy vállaló fiatal házaspár) új lakás építés vagy ásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

  A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

  • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
  • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.


  Amennyiben az igénylő 2016. február 11. napját megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy

  - gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalja,

  - egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legfeljebb két gyermek születését vállalja, vagy

  - két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további egy gyermek születését vállalja és

  új lakást épít vagy vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 Millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

  A korábban igénybevett összegnél azon gyermekek után igénybevett összegeket is számításba kell venni (le kell vonni), akik az új igénylésnél már nem eltartottak és/vagy nem együttköltözők. Ha pedig a korábbi támogatást egy korábbi házastárssal/élettárssal vették igénybe, akkor az így igénybevett támogatás összegének 50%-át kell levonni.

  Azonban, ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor az előbbiekben meghatározott számítási mód helyett a támogatási összeg azon gyermek(ek) figyelmen kívül hagyásával kerül meghatározásra, aki(k) után az igénylő korábban támogatást vett igénybe.

  A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

  A jogszabály által nevesített eseteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

  meglévő
  gyermek(ek) száma
  vállalt
  gyermek(ek) száma*
  korábban már igénybe vett támogatás CSOK összege
  0

  3

  nincs

  10.000.000 Ft

  1

  2

  2

  1

  3

  0

  1

  2

  LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezett formája2

  10.000.000 Ft és a korábbi támogatás különbözete vagy a már támogatást igénybevett gyermek(ek) figyelmen kívül hagyásával megállapított összeg

  2

  1

  3

  0

  *A feltüntetett támogatási összeghez szükséges vállalt gyermek(ek) minimális száma, azzal, hogy az előírtnál nagyobb számú gyermek vállalása a jogszabály alapján nem érinti a támogatás összegét.

  A támogatási összeg - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha az igénylő – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában

  a, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben biztosított3 - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
  b, legalább 2 éve folyamatosan biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 2 év teljesíthető:

   

  • TB jogviszonnyal (az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más EGT tagállam TB rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással vagy
  • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

 • A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

  Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolhatja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

  A Takarék 10+10 CSOK mellé kedvezményes kamatozású4, legfeljebb 10 millió Ft összegű Takarék 10+10 Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódusú, a kamattámogatás időtartama maximum 25 év.

III. Takarék CSOK Használt lakás vásárlásához és bővítéséhez

 • 1. Lakáscélok köre

  A támogatás az itt felsorolt lakáscélok esetén vehető igénybe.

  • Használt lakás vásárláshoz, az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül
  • Meglévő, használt lakás bővítéséhez, ha
   • a bővítési munkálatokra vonatkozó kérelem
    • az építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy
    • az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kerül benyújtásra (az e-napló hitelesített, nyomtatott példányával igazoltan), és
    • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye (lakcímkártyával igazoltan), hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult, és az igénylők legalább 50% tulajdonnal rendelkeznek a bővítendő ingatlanban.
    • Lakás bővítésének minősül
   • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (min. 8 m2) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is; valamint
   • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

    


   2.
   Mekkora összegű támogatás igényelhető?

   Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

   Használt lakásvásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

   Lakás hasznos alapterülete (m2) Gyermek száma/Támogatás összege

   1

   2

   3

   4 vagy több

   legalább 40

   600 000

   - - -
   legalább 50

   1 430 000

   - -
   legalább 60

   2 200 000

   -
   legalább 70

   2 750 000


   Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

   A támogatási összegek meghatározása élettársak esetén:

   Amennyiben az élettársak

   - csak az egyik fél gyermeke után;

   - vagy közös gyermekük után;

   - vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást,

   akkor a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

   Amennyiben a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

  • Amennyiben az élettárs igénylőknek közös és nem közös gyermeke(ik) is van(nak), az előző szabályt kell alkalmazni azzal, hogy a közös gyermeket csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

  • Élettársak esetén, ha csak az egyik Igénylőkerült gyámként kijelölésre, a gyermek a gyámként kirendelt Igénylő saját gyermekének minősül.

   Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. A korábban igénybevett összegnél azon gyermekek után igénybevett összegeket is számításba kell venni (le kell vonni), akik az új igénylésnél már nem eltartottak és/vagy nem együttköltözők. Ha pedig a korábbi támogatást egy korábbi házastárssal/élettárssal vették igénybe, akkor az így igénybevett támogatás összegének 50%-át kell levonni.

   A megelőlegezett támogatás igénylés feltétele a korábbi gyermekvállalás teljesülése.

   Azonban, ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor az előbbiekben meghatározott számítási mód helyett a támogatási összeg azon gyermek(ek) figyelmen kívül hagyásával kerül meghatározásra, aki(k) után az igénylő korábban támogatást vett igénybe.

   3. Személyi feltételek

   A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

   • Társadalombiztosítási jogviszony:


   A kedvezmény akkor igényelhető ,ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – kérelem benyújtásának időpontjában

   A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

   • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított5 , vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.
   • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:
    • TB jogviszonnyal és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
    • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
    • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.


   A 30 napnál nem régebbi igazolást a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

   http://oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/
   igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasro

  A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

  Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

  • NAV igazolás:

   A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet a magyar állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

   A köztartozás-mentességről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.

   Ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köztartozásmentességet – választása szerint – nemleges együttes adóigazolással is igazolhatja:

   A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló, nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

   Fontos! Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére, kinyomtatva nem érvényes!

  • Megelőlegezett CSOK:

   Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

   A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 4/8 év.

  • Büntetlen előélet:

  Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

  Az igénylő a fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.

   4. Tárgyi feltételek

   a) A lakás vételárára vonatkozó előírás

   A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

   b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

   A CSOK-al megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa), valamint a kiskorú gyermek is, abban az esetben, ha a kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a támogatással érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben.

   Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

   Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.

   c) Többlet ingatlan tulajdon:

   A 2018. március 15. napját követően benyújtott kérelmek esetén megszűnik a meglévő (többlet) ingatlan tulajdon vizsgálata, vagyis nem minősül kizáró oknak a már meglévő ingatlan tulajdon. A Hitelintézet tehát nem vizsgálja azt sem az igénylő, sem a házastársának / élettársának szempontjából sem.

   d) Számlabenyújtási kötelezettség:

   Bővítés esetén az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról számlát kell bemutatni.

IV. Kiegészítő információk

 • 1. Induló díjak

  • A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló díjak a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja (amennyiben az igénylő ennek kapcsán nem tud/akar nyilatkozni) az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.

   a) Minden lakáscél esetén fizetendő:

  • - Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft6
  • - Értékbecslési díj: 31.688 Ft7
  • - 1 db nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft8
  • CSOK igénylése esetén online értékbecslés indítása nem, kizárólag bankfiókban leadott értékbecslés megrendelése fogadható el!

   b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő díjak9:

  • - 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: évente két alkalommal illetékmentes
  • - 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 3.000 Ft
  • - Helyszíni szemle díja: 18.731Ft/részfolyósítás

  • c) Csak lakás vásárlása esetén:

   - Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi díja: vételár kb. 0,5-1% -a10


   d) Csak építés, bővítés esetén:

   - A felsoroltak alapján az induló díjak pl. egy 10 millió forintos használt lakásvásárlás esetén 165.000 Ft körül alakulhatnak.


   2.
   Járási hivatalok

   A támogatások igénybevételének jogszerűségét a járási hivatalok ellenőrzik. Járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyei székhely szerinti járási hivatalát tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala.

   Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

   Elérhetőségeik:

   - cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

   - ügyfélszolgálati telefonszámok: 06(1)488-9348

   - e-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu vagy titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu

   - ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő: 08:30 – 15:30
  • Kedd: 08:30 – 15:30
  • Szerda: 8:30 – 15:30
  • Csütörtök: 08:30 – 15:30

  • Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

   - korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,

   - Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás,

   - elutasított kérelmek esetén fellebbezés.

   Kapcsolódó, egyéb támogatások

   - adó-visszatérítési támogatás

   - akadálymentesítési támogatás

   - Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

   Kapcsolódó szolgáltatások

   • Válassza ki otthonát megalapozott döntéssel! Ebben nyújt segítséget az Otthontérkép.
   • A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe a Takarék Kereskedelmi Bank Online Dosszié szolgáltatását!

   Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható a Takarék honlapján a Fogalomtár menüpontban.

   A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. bankfiókjaiban vagy honlapunkon közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből!

    

    

    

    

   1 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint

   2 LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint

   LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint

   CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től 2016.02.10-ig hatályos, illetve a 2016.02.11-től hatályos Rendelet rendelkezései szerint

   3 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

   4 A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti

   5 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

   6 Ugyanazon hitelintézetnél CSOK kérelemmel egyidejűleg benyújtott adó-visszatérítési támogatás esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

   7 Bankfiókban rendelt értékbecslés esetén.

   8 A hitelintézet az igénylő erre irányuló kérelme esetén és/vagy ha a kérelem benyújtásához nem mutatja be azt, a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot hiteles tulajdoni lap másolat helyett nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi, amely a 1996. évi 85. Díjtörvény alapján egy alkalommal díjmentes.

   9 Ezen díjtételek nem a Bankot illetik, hanem az igazolás kiállítójának fizetendő, a b), illetve d) pont szerinti mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kerültek feltüntetésre.

   10 Ügyvédi irodától függően, esetlegesen az itt feltüntetettnél magasabb mérték is lehet.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek