Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Takarék 10+10 (CSOK+OTK)
Nyomtatási nézet

Takarék 10+10 (CSOK+OTK)

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján

1. Takarék 10+10 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: Takarék 10+10 CSOK) – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A három vagy több gyermeket nevelő személy (vagy vállaló fiatal házaspár) új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. február 11. napját megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy

-          gyermektelen fiatal házaspár három legfeljebb gyermek születését vállalja,

-          egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legfeljebb két gyermek születését vállalja, vagy

-          két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további egy gyermek születését vállalja és

új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A korábban igénybevett összegnél azon gyermekek után igénybevett összegeket is számításba kell venni (le kell vonni), akik az új igénylésnél már nem eltartottak és/vagy nem együttköltözők. Ha pedig a korábbi támogatást egy korábbi házastárssal/élettárssal vették igénybe, akkor az így igénybevett támogatás összegének 50%-át kell levonni.

Azonban, ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor az előbbiekben meghatározott számítási mód helyett a támogatási összeg azon gyermek(ek) figyelmen kívül hagyásával kerül meghatározásra, aki(k) után az igénylő korábban támogatást vett igénybe.

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

A jogszabály által nevesített eseteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

*A feltüntetett támogatási összeghez szükséges vállalt gyermek(ek) minimális száma, azzal, hogy a feltüntetettnél  nagyobb  számú gyermek vállalása a jogszabály alapján nem érinti a támogatás összegét.

A Támogatás - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha az igénylő  – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtása időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben biztosított2 - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt - vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatos biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 2 év teljesíthető:
  • TB jogviszonnyal (az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más EGT tagállam TB rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással vagy
  • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.


A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolhatja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A Takarék 10+10 CSOK mellé kedvezményes kamatozású3, legfeljebb 10 millió Ft összegű Takarék 10+10 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: Takarék 10+10 OTK) igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódusú, a kamattámogatás időtartama 25 év.

2. A Takarék 10+10 OTK: a három vagy több gyermekes családok által vehető igénybe.

2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására legfeljebb 10 millió Ft összegű OTK vehető igénybe, amennyiben az igénylő személy új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra –jogosultsága esetén – a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi. A CSOK igénylési feltételeit a Családi Otthonteremtési Kedvezményre vonatkozó Ügyféltájékoztató tartalmazza.

2.1. A legfeljebb 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

 • Gyermek akkor vállalható, ha az igénylő házaspár legalább egyik tagja a kérelem beadásának pillanatában még nem töltötte be a 40. életévét.
 • A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új
  • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
  • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

2.2. A Takarék 10+10 OTK kondíciói:

Hitelösszeg: 1 millió Ft – 10 millió Ft

Bruttó kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3

Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %

Ügyfél által fizetendő (nettó) kamat: bruttó kamat – kamattámogatás= 3,00%

Kamatperiódus: 5 éves

Kamattámogatott időszak: legfeljebb 25 év

Futamidő: 5-25 év

THM: 3,38%-3,41%

Példa a Takarék 10+10 OTK esetére:

Konstrukció Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

HUF

HUF

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Vállalt havi rendszeres jóváírás összege

150 000 Ft

150 000 Ft

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,42%

3,45%

Törlesztőrészlet összege

27 840 Ft

27 839 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 851 064 Ft

6 862 530 Ft

A hitel teljes díja

1 851 064 Ft

1 862 530 Ft

 

A  gyermek vállalási határidő – gyermekszámtól függetlenül - 10 év.

A vállalt gyermek(ek) megszületésére vonatkozó határidőt

 • új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, vagy
 • lakás vásárlása esetén a Támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.


A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül kötelező a hitelintézet részére bemutatni.

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.

3. Induló díjak

A Takarék 10+10 CSOK új lakás vásárlására, lakás építésére vehető igénybe. A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló díjak a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja (amennyiben az igénylő ennek kapcsán nem tud/akar nyilatkozni) az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.

a) Minden lakáscél esetén fizetendő:

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft4
 • Értékbecslési díj: 31.668 Ft5
 • 1 db nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft6

 

b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő  díjak7:

 • 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: évente két alkalommal illetékmentes
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 3.000 Ft8

 

c) Csak új lakás vásárlása esetén:

 • Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi díja: vételár kb. 0,5-1%-a9

 

d) Csak építés:

 • Helyszíni szemle díja: 18.731 Ft/részfolyósítás


A felsoroltak alapján az induló díjak pl. egy 10 millió forintos új lakás vásárlás esetén 165.000 Ft körül alakulhatnak.

4. Kiegészítő információk

a)            Értékbecslés

CSOK igénylése esetén online értékbecslés indítása nem, kizárólag bankfiókban leadott értékbecslés fogadható el!

b)            Járási hivatalok

A támogatások igénybevételének jogszerűségét a járási hivatalok ellenőrzik. Járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyei székhely szerinti járási hivatalát tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatala.

Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatalának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

Elérhetőségeik:

-     cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

- ügyfélszolgálati telefonszámok: 06(1)488-9348

- e-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu vagy titkarsag@b13kh.bfkh.gov.hu

- ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30 – 15:30

Kedd: 8:30 - 15:30

Szerda: 8:30 – 15:30

Csütörtök: 8:30 – 15:30

Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

-              korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,

-              CSOK-kal kapcsolatos tájékoztatás,

-              elutasított kérelmek esetén fellebbezés.

c) egyéb elérhető támogatások

-       adó-visszatérítési támogatás

-       akadálymentesítési támogatás

-       Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel


A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókjaiban vagy honlapunkon!

Kapcsolódó szolgáltatások

 • Válassza ki otthonát megalapozott döntéssel! Ebben nyújt segítséget az Otthontérkép.
 • A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe a Takarék Kereskedelmi Bank Online Dosszié szolgáltatását!

 

Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható a Takarék honlapján a Fogalomtár menüpontban.

1 LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től 2016.02.10-ig hatályos, illetve a 2016.02.11-től hatályos Rendelet rendelkezései szerint

2 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

3 A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti.

4 Ugyanazon hitelintézetnél CSOK kérelemmel egyidejűleg benyújtott adó-visszatérítési támogatás esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

5 Bankfiókban rendelt értékbecslés esetén.

6 A hitelintézet az igénylő erre irányuló kérelme esetén és/vagy ha a kérelem benyújtásához nem mutatja be azt, a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot hiteles tulajdoni lap másolat helyett nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi, amely a 1996. évi 85. Díjtörvény alapján egy alkalommal díjmentes.

7 Ezen díjtételek nem a Bankot illetik, hanem az igazolás kiállítójának fizetendő, a b), illetve d) pont szerinti mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kerültek feltüntetésre.

8 Amennyiben elegendő idő van az OTK igénylése közben, akkor a köztartozás mentes adózói adatbázisba való bekerülést érdemes választani. Ezzel ingyenessé és állandóvá tehető a nemleges köztartozás bank felé történő igazolását. Az adatbázisba történő bekerülés feltétele, a nemleges köztartozáson túl, a KOMA elnevezésű nyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtása a NAV-hoz. A nyilvánosan működő köztartozás mentes adózói adatbázis a benne megtalálható információkkal és adatokkal havonta egyszer frissül. Ez minden hónap 10-én történik, és az adatbázisban kizárólag az az adófizető szerepelhet, akinek a kérelmét legkésőbb az adott tárgyhónap legutolsó napjáig beadták digitálisan. A nyilvános adatbázisban való megjelenés nagy előnye, hogy illetékmentes, azaz ingyenes a kérelem benyújtása, és mindaddig szerepelhet benne az adózó, amíg köztartozás mentessége fennáll

9 Ügyvédi irodától függően, esetlegesen az itt feltüntetettnél magasabb mérték is lehet.

6 954 962 366 Ft

6 9921 424 828 Ft

1 954 962 366 Ft

1 9921 424 828 Ft

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek