Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Fizetéskönnyítési lehetőségek és a követeléskezelés folyamata / A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk (Magáncsőd információk)
Nyomtatási nézet

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk (Magáncsőd információk)

1. Bíróságon kívüli adósságrendezés általános tudnivalói


A magáncsőd intézményét a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. törvény) szabályozza. A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 01. napja.

A magáncsőd intézményének célja, hogy a fizetési gondokkal küzdő, túlzottan eladósodott magánszemélyek, valamint a hitelezők szabályozott együttműködése révén

 • helyreálljon az adósok fizetőképessége,
 • egy adósságtörlesztési terv kidolgozásával érvényesüljön a hitelezők "méltányos érdeke",
 • emellett biztosítva legyen az érintett családok létfenntartása és lakhatása is.

Belépési alapfeltételek:

 • a kérelmet adós, adóstárs és egyéb kötelezettek együttesen kezdeményezték,
 • adós és adóstárs belföldi magánszemély,
 • a teljes követelés összege legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint,
 • a tartozás nagyobb, mint az adós, adóstársak adósságrendezésbe tartozó vagyona, de nem több, mint e vagyon kétszerese1,
 • az Ügyfelek a tartozásuk legalább 80%-át nem vitatják,
 • a tartozások fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozások vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozások, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze,
 • adós, illetve adóstársak az elmúlt 10 évben nem vettek részt érintettként adósságrendezési eljárásban,
 • adós, adóstársnak nincs büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárásban kiszabott bírságtartozása,
 • a fedezeti ingatlan Nemzeti Eszközkezelő programban nem érintett,
 • a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő még nem telt le.

Jogosulatlan jelentkezés esetén, amennyiben a kérelmező a belépési alapfeltételek legalább egyikét nem teljesíti, vagy valamely nyilatkozatában valótlant állít, az Ügyfél nem jogosult a programban történő részvételre és 10 éven belül nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást. Ez a jogkövetkezmény nem csak adósra, adóstársa vonatkozik, hanem minden, az adósságrendezési eljárásban részt vevő kötelezettre is.

Adósságrendezési eljárásba történő jelentkezés folyamata:

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges igénylési dokumentáció, illetve a kitöltést segítő útmutató letölthető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról az alábbi linken:

http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

A kérelem kitöltés módja 2015. október 01. napjától elektronikusan is történhet a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, előzetes regisztráció alapján (a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált Ügyfélkapuval rendelkezők esetében). A kérelmet elektronikus kitöltés esetén is papír alapon szükséges benyújtani a főhitelezőhöz.

Az adósságrendezési eljárást a főhitelezőnél kell kezdeményezni. Főhitelező az, akinek zálogjoga az adós vagy adóstárs, vagy azok közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán első helyen áll fenn.

A kérelem benyújtása – amennyiben a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. vagy a Takarék Lízing Zrt. közül az egyik látja el a főhitelezői feladatokat – történhet személyesen a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. kijelölt bankfiókjaiban (lásd 4. „A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek” pontját) vagy postai úton a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. posta címére a 1082 Budapest, Üllői út 48., a Minősített Hitelkezelési Főosztálynak címezve „Magáncsőd kérelem” tárgy megjelöléssel.

Az adósságrendezés főbb joghatásai:

 • A hitelező az adóstól, adóstárstól és kötelezettektől csak a megállapodás szerinti teljesítést követelheti.
 • A hátralékos ügyletek nem mondhatóak fel az adósságrendezés időszaka alatt.
 • Hitelező nem köteles adós és adóstárs részére a hitelkeret fenntartására, pénzkölcsön nyújtásának folytatására.
 • Adós és adóstárs nem idegenítheti el, biztosítékul nem adhatja, haszonélvezettel nem terheltetheti az eljárásban bejelentett vagyontárgyait.
 • Adós és adóstárs nem vállalhat pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására kötelezettséget.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat értesíti – folyamatban lévő végrehajtási eljárás esetén – a végrehajtót az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.

Bővebb tájékoztatás a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található.

2. Főhitelezői feladatokra bankcsoporton belül kijelölt pénzügyi intézmény

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; honlap: www.takarek.hu) és a Takarék Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Központi ügyintézés helye: 1132 Budapest Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-10-045189, honlap: www.takareklizing.hu) helyett egyaránt a Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., Cégjegyzékszám: 01-10-045459, honlap: www.takarek.hu) jogosult eljárni az Are. törvény által szabályozott eljárásokban.

A meghatalmazás 2015. augusztus 31. napjától annak meghatalmazók általi visszavonásáig érvényes.

3. Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

A programmal kapcsolatos további információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, az alábbi linken érhető el:

http://csodvedelem.gov.hu/

4. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek

Fiók

Irsz.

Cím

Nyitva tartás

Békéscsabai Fiók

5600

Békéscsaba, Hunyadi tér 10.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


Bp. Csepeli Fiók

1211


Budapest,Kossuth L.u.47-49.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Flórián téri Fiók

1033


Budapest, Flórián tér 4-5.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Pestszentlőrinci Fiók

1184


Budapest, Üllői út 372.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Széna téri Fiók

1015


Budapest, Hattyú u. 18.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Újpesti Fiók

1043


Budapest, Árpád út 45.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Ü48 Prémium Fiók

1082


Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Ü48 HC

1082


Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Üllői úti Fiók

1082

Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Váci úti HC
1132 Budapest, Váci út 20. Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Váci úti Fiók

1132

Budapest, Váci út 20.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Villányi úti Fiók

1113

Budapest, Villányi út 20.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:8.00-15.00

Debreceni Fiók

4026

Debrecen, Kálvin tér 3/a

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek:8.00-15.00

Egri Fiók

3300

Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Győri Fiók

9021

Győr, Árpád út 23/A

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Kaposvári Fiók

7400

Kaposvár, Fő u. 51.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Kecskeméti Fiók

6000

Kecskemét, Bercsényi u. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Miskolci Fiók

3527

Miskolc, Ady Endre u. 16.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Nyíregyházi Fiók

4400

Nyíregyháza, Dózsa György út 11.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Pécsi Fiók

7624

Pécs, Ferencesek u. 52.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Salgótarjáni Fiók

3100

Salgótarján, Erzsébet tér. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


Soproni Fiók

9400 Sopron, Batsányi u. 2. Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szegedi Fiók

6720

Szeged, Széchenyi tér 3.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Székesfehérvári Fiók

8000

Székesfehérvár, Koronázó tér 2.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szekszárdi Fiók

7100

Szekszárd, Széchenyi utca 39.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szolnoki Fiók

5000

Szolnok, Nagy Imre körút 10/a.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szombathelyi Fiók

9700

Szombathely, Petőfi Sándor u. 16.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Tatabányai Fiók

2800

Tatabánya, Dózsa Gy. út 56.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Veszprémi Fiók

8200

Veszprém, Cserhát ltp. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Zalaegerszegi Fiók

8900

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


5.
Panaszkezelés módja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban

A panasz kivizsgálása és megválaszolása térítésmentes, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. ezért külön díjat nem számít fel.

Panaszbejelentés módja

 • Személyesen: a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. a személyes szóbeli panaszt a bankfiókokban, azok nyitvatartási idejében fogadja.
 • Telefonon: a telefonos szóbeli panaszt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. Call Centere a +36 1 3344 344 telefonszámon a hét minden napján 0-24 óráig fogadja.
 • Írásban: írásos panaszt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt.
 • a központi levélcímén: 1908 Budapest,
 • a telefaxszámán: (1) 452-9200,
 • vagy elektronikus levélben (e-mailben), az info@takarek.hu e-mail címeken fogadja.


A panasz benyújtásakor az alábbi adatokat megadása szükséges:

 • név
 • lakcím (székhely), illetve levelezési cím,
 • 8 jegyű ügyfél-azonosító szám
 • ügylet azonosítója (szerződésszám, hitelazonosító szám)
 • telefonszám
 • panaszban érintett termék/szolgáltatás
 • panasz részletes, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő leírása, és az Ügyfél igénye
 • panasza alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • értesítés módja
 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén érvényes meghatalmazás


A panaszok megválaszolása

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (Harminc) naptári napon belül megküldi az Ügyfél részére. Amennyiben a válaszadási határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, a válaszlevél megküldésének határideje a munkaszüneti napot megelőző munkanap. A panasz közlésének időpontja alatt annak a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-hez, a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-hez, a Takarék Ingatlan Zrt.-hez és a Takarék Lízing Zrt.-hez történő beérkezési napja értendő.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg.

6. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat megállapítja, hogy az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás lefolytatására jogosult, akkor erről honlapján hirdetményt tesz közzé.

A hitelezők a közzétételtől számított 15 napon belül kötelesek igényeiket az adósnak, adóstársnak és főhitelezőnek bejelenteni.

Az igények bejelentésére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. mint főhitelező felé az alábbi módon van lehetősége a hitelezőknek:

 • Írásban, könyvelt küldeményként a 1082 Budapest, Üllői út 48. központi levelezési címre, a Minősített Hitelkezelési Főosztálynak címezve,

7. Az eljárás során alkalmazott formanyomtatványok


Az adósságrendezési eljárás személyes kezdeményezése esetén az Ügyfélnek nyilatkoznia kell a pénzügyi intézménynél a kérelem benyújtásával kapcsolatos szándékáról, az adott hitelezővel fennálló szerződéses kapcsolat tényéről, illetve arról, hogy más pénzügyi intézménynél korábban nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél az Ügyfél ezen szándékáról szóló nyilatkozatát a lenti formanyomtatványon (Magáncsődhöz kapcsolódó kérelem) teheti meg a nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, aláírásával és 2 példányban történő leadásával a kijelölt bankfiókokban.

1 Ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek