Fogalomtár

Á

ÁKK

az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vagy bármely jogutódja.

ÁKK 5 éves hozam

az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által naponta megállapított állampapír referencia hozamok 5 éves lejáratú értéke, amely az ÁKK honlapján (www.akk.hu) a Piaci információk/Másodpiaci információk/Referencia hozamgörbe idősora (http://www.akk.hu/benchmark1.ivy?public.cat-sys-24C8C719-3AFD-433C-A0C7-37D3FCF31DE5-filtergroup=datum_flt) cím alatt érhető el.

Amennyiben a Bank irányadó referencia kamatlábnak az 5 éves ÁKK hozamot tekinti, a Bank a báziskamat mértékének meghatározásakor az érintett hónapot megelőző hónap 09. napját követő három munkanapon jegyzett ÁKK hozamok számtani átlagát veszi figyelembe.

Az ÁKK hozam az állami kamattámogatású kölcsönök esetén a referencia kamatszámítás egyik eleme.

Állampapír

a Magyar Állam vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Általános Szerződési Feltételek

az egyes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bank által történő  szolgáltatások nyújtásának részletes feltételeit szabályozza. Az ÁSZF (a Hirdetménnyel együtt ) az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződés elválaszthatatlan része. A Bank az egyes terméktípusaira külön ÁSZF-eket alkalmaz. A Bank Ügyfele az ÁSZF-et a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban, a szerződés aláírásával fogadja el. A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a Bankfiókban és internetes honlapján is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és megismerheti, illetve az Ügyfél kérésére a szerződés fennállása alatt ingyenesen rendelkezésére bocsátja.

Átlátható árazás

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt.) azon árazásra vonatkozó rendelkezéseinek összessége, amelyeket kötelezően kell alkalmazni a Bank 2012. április 01.napjától a fogyasztóval kötött jelzáloghitel szerződéseiben, illetve a korábban kötött, de 2012. április 01.napján vagy ezt követően a fogyasztó által kezdeményezett jelzáloghitel szerződések módosításakor.

Átruházható értékpapír

az az értékpapír, amelyet a forgalomba hozatal helye szerinti állam joga ilyenként ismer el.

Átutalás

a Fizető fél (Kötelezett) rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amely során a számláját a Kedvezményezett (Jogosult) javára megterhelik. Átutalásnak minősül továbbá a hatósági átutalás és az átutalási végzés,- együtt: előnyösen rangsorolt fizetési megbízások - mely tekintetében a Fizető felet nem illeti meg a jóváhagyás, illetve helyesbítés joga.

Átvétel

a pénzforgalmi szolgáltatás körében azt az időpontot jelöli, amikor a fizetési megbízás a Bankhoz beérkezett, és a teljesítéshez szükséges- különösen a rendelkezésre jogosult személy beazonosítását lehetővé tevő- valamennyi adat birtokában a Bank a megbízást átvette. Az átvétel sorrendje – az Ügyfél vagy Pénzforgalmi jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljesítés sorrendjét is jelenti. 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek