Fogalomtár

É

Életbiztosítás

olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény, a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás, stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére a kedvezményezett - kedvezményezett hiányában az örökös, illetve nem haláleseti szolgáltatás elérésére irányuló biztosítás esetén a szerződő, vagy az általa megjelölt személy - jogosult.

Értékbecslés

az ingatlan értékbecslés adott ingatlan valamely cél (szempont) szerinti értékének becslése. Minden ingatlan alapú jelzáloghitel esetén a biztosítéki ingatlanra vonatkozóan szükség van egy független értékbecslő cég által - a vonatkozó jogszabály rendelkezései figyelembevételével - elkészített értékbecslésre. A független értékbecslésre azért van szükség, hogy egy, a hitelezőtől és az Ügyféltől független harmadik személy objektív képet adjon a biztosítéki ingatlan tényleges értékéről.

Értéknap

a pénzforgalomban használt kifejezés, az a nap, amelyen a Bank a Fizetési számla javára vagy a Fizetési számla terhére a tranzakciót teljesíti, és amelyet az elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz;

jelenti továbbá azt a napot is,amelyet az Ügyfél a fizetési megbízás megadásakor a teljesítés időpontjaként a megbízás napját követő, jövőbeli időpontot jelöl meg .Amennyiben az Ügyfél Értéknapot nem jelöl, a Bank úgy tekinti, hogy a megbízás a vonatkozó jogszabályok,és a vonatkozó ÁSZF szerinti legkorábbi teljesítésre szól.

Befektetési Szolgáltatások esetén bármely a Bank által lebonyolított befektetési és kiegészítő szolgáltatási ügylet vonatkozásában az a nap, amelyen az ügyletből eredő teljes pénz- és pénzügyi eszköz elszámolás ténylegesen megtörténik, az Ügyfél Befektetési Számláját, valamint Bankszámláját, Devizaszámláját, Devizaszámláit a Bank jóváírja, megterheli. Az a Banki Munkanap, amelyen a Felek egymásnak teljesíteni kötelesek.

Értéknap - Befektetési Szolgáltatások esetén

bármely a Bank által lebonyolított befektetési és kiegészítő szolgáltatási ügylet vonatkozásában az a nap, amelyen az ügyletből eredő teljes pénz- és pénzügyi eszköz elszámolás ténylegesen megtörténik, az Ügyfél Befektetési Számláját, valamint Bankszámláját, Devizaszámláját, Devizaszámláit a Bank jóváírja, megterheli.

Értékpapír

a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. A magyar jogszabályok szerint értékpapírnak minősül mindazon okirat, vagy elektronikus úton rögzített jelsorozat (dematerializált értékpapír), amelyben az értékpapír kiállítója (kibocsátója) feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga vagy az értékpapírban megnevezett más személy az értékpapír ellenében, meghatározott pénzösszeget szolgáltat a jogosultnak. 

Értékpapír átvezetés

a Befektetési Számlán nyilvántartott értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése a Befektetési Számla másik alszámlájára vagy a Banknál vezetett másik Befektetési Számlára.

Értékpapír forgalomba hozatala

az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás.

Értékpapír forgalomba hozatalának időpontja

ha a kibocsátás jegyzéssel történik, a jegyzés kezdőnapja, folyamatos forgalomba hozatal esetén az értékesítés időpontja, zárt körű forgalomba hozatal esetén a vásárlás időpontja, egyéb esetben az eladás napja vagy a kibocsátó által meghatározott nap. 

Értékpapír Letéti Számla

az Ügyfél számára vezetett, az Ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló számla.

Értékpapír Tartós Befektetési Számla

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. szerint vezetett speciális rendeltetésű értékpapírszámla.

Értékpapír transzfer

a Befektetési Számlán nyilvántartott értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése egy másik befektetési vállalkozás / hitelintézet által vezetett értékpapír számlára.

Értékpapír-kód

a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja (ISIN azonosító).

Értékpapír-sorozat

az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, vagy az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Értékpapírszámla

a Bank által a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos (az Ügyfél) javára vezetett nyilvántartás.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek