Fogalomtár

Ü

Ügyfél

az a természetes személy, egyéni cég, gazdasági társaság és egyéb jogi személy, akinek/amelynek a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt. Ügyfélnek minősül az Ügyfelek tájékoztatására, minősítésére és a szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettségre vonatkozó előírások tekintetében az a személy is, aki/amely a Bank pénzügyi szolgáltatását igénybe kívánja venni.

Ügyleti év

a kezdőnaptól-illetve további ügyleti év esetén a kezdőnappal megegyező naptári naptól – számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap.

Ügyleti kamat

a ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után, a folyósítás napjától az Adós által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg, melynek első kamatperiódusra érvényes éves százalékos mértéke a szerződéskötéskor kerül megállapításra.

Ügyleti megbízás

az Ügyfél által pénzügyi eszköz vásárlására, eladására – akár adásvételi, akár bizományosi konstrukcióban – adott megbízás.

Üzleti kamat

az ügyleti kamat részeként felszámított, kamatperiódusonként változtatható mértékű, éves százalékban meghatározott kamat, melynek egyes kölcsönügyletekre érvényes aktuális mértékét a Hirdetmény tartalmazza.

Üzletszabályzat

azon dokumentum, amely meghatározza a Bank és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Bank és valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és/vagy az Ügyfelek valamely pénzügyi szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól.

Üzletszerű tevékenység

az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett - előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek