Fogalomtár

E

EBKM

egységesített betéti kamatlábmutató. Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. Az EBKM segítségével összehasonlíthatóak az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.

EGT állam

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.

Egyéni vállalkozó

a Bank azon Ügyfele, aki 

 • az 2009. évi CXV. alapján egyéni vállalkozóként üzleti tevékenységet folytat; 
 • az 1998. évi XI. tv. alapján egyéni ügyvédként tevékenységet folytató személy; 
 • az 1991. évi XLI. tv. alapján működő közjegyző;
 • az 1994.évi LIII. tv. alapján működő    végrehajtó,
 • valamint a személyi jövedelemadóról szóló    1995. évi CXVII. tv. alapján mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató természetes személy (ideértve azt az egyéni vállalkozót, aki kérte egyéni cégként a cégjegyzékbe történő bevezetését).

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat (tartozás-elismerés)

a közjegyzőkről szóló    törvényben írt tartalmi, alaki elvárásoknak megfelelő okirat,amelyben az adós(ok)egyoldalúan elismeri(k) a korábban a Bankkal,magánokirati formában megkötött kölcsönszerződéséből eredő kötelezettségeit(eiket)

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat

lásd: Tartozáselismerő nyilatkozat

EHM

egységesített értékpapír hozam mutató. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a hozam- vagy tőkegaranciával ellátott nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetén számított érték, ami a hátralevő futamidőre mutatja az évesített hozam mértékét. Számítása akkor lehetséges, ha az értékpapír kamata vagy hozama a kibocsátó által a még hátralevő teljes futamidőre megállapításra került. Az EHM segítségével a különböző hátralevő futamidejű értékpapírok hozamai hasonlítóak össze.

Elektra szolgáltatás

Az Electra Ügyfélprogram a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és vállalkozása közötti elektronikus úton történő nagy volumenű, gyors és biztonságos pénzforgalom lebonyolítását biztosítja. A felhasználóbarát felület és a biztonságos adatkezelés mellett könnyedén kezelheti pénzügyeit az ügyfél a teljes körű banki szolgáltatást nyújtó FHB Electra Ügyfélprogram használatával.

Elektronikus csatornák

olyan készpénz helyettesítő fizetési eszköznek minősülő személyre szabott eljárások, elérési lehetőségek, amelyeken keresztül a Bank pénzforgalmi szolgáltatásaihoz elektronikus hozzáférést biztosít, és amelyeken keresztül, erre vonatkozó szerződés alapján, az Ügyfél fizetési megbízásokat adhat (TeleBank, Elektra, illetve NetB@nk szolgáltatás).

Elfogadható partner minősítésű ügyfél

azon Ügyfél aki, amely a Bszt. alapján az alábbiaknak minősül:

 • befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító, befektetési alap és befektetési alapkezelő, valamint kollektív befektetési társaság, kockázati tőkealap és kockázati tőkealapkezelő,magán-nyugdíjpénztár és önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde,
 • Bszt. szerinti kiemelt vállalkozás,
 • Bszt. szerinti kiemelt intézmény, és
 • vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.

Elidegenítési és terhelési tilalom

a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza. A tilalom alapján - annak jogosultja hozzájárulása nélkül - nem lehet az ingatlan tulajdonjogát másra átruházni, az ingatlant megterhelni (így biztosítékul felajánlani. Az elidegenítési és terhelési tilalom jogszabályon, bírósági határozaton, vagy szerződésen alapulhat, célja, hogy más személynek az ingatlannal kapcsolatos valamely jogát (pl.: jelzálogjog, vételi jog, öröklési szerződés) biztosítsa.

Előtakarékosság

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény alapján a lakástakarékpénztári szerződésben előre meghatározott időszakra vonatkozó rendszeres betételhelyezési forma. Az előtakarékossági idő leteltét követően kerül kifizetésre a megtakarítási összeg, amely a szerződő által vállalt befizetések, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, és a támogatásra jóváírt kamat összegéből áll. Az előtakarékossági idő a lakás-takarékpénztár modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi termékének (módozatának) megfelelő szerződésben rögzített, teljes betétösszeg első elhelyezésétől a kiutalási időszak kezdetéig eltelt idő.

Előtörlesztés

az előre meghatározott törlesztési ütemezéstől eltérő, az aktuális késedelmeken felüli, az aktuális törlesztőrészletet meghaladó összegű részelőtörlesztés vagy egyösszegű (teljes) visszafizetés, mely a Bank felé fennálló hitel tőke egészének, vagy egy részének, esedékességet megelőző visszafizetését jelenti. Előtörlesztés esetén az előre meghatározott törlesztési ütemezés szerint még hátralévő időre kiszámított kamatokat, kezelési költségeket nem kell megfizetni, ellenben az ÁSZF-ben meghatározott esetekben előtörlesztési költséget, illetve díjat számol fel a Bank.

Elszámolási időszak

a Hitelkártya-számlán történt tranzakciókhoz kapcsolódó, - esetlegesen az első és utolsó Elszámolási időszak kivételével - 1 hónapos elszámolási időtáv, amelyre vonatkozóan a Bank Forgalmi kivonatot küld a Főkártyabirtokos részére. Az Elszámolási időszak utolsó napja minden hónapban azonos – a Hirdetményben közzétett, ezen belül a Főkártya-birtokos által meghatározott – naptári nap.

E-Pult

a Bank fiókhálózatában az Ügyfelek által elérhető elektronikus dokumentációs adatbázis.

Esedékesség

 • az értékpapír kibocsátója által meghatározott azon nap (E nap), amelyen egy adott értékpapírra vonatkozóan a kibocsátó által teljesítendő kifizetés (pl. kamat, hozam, törlesztés, osztalék) esedékessé válik.
 • az egyes hiteltermékeknél meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére előírt időpont(ok)

Eseti megbízás

az Ügyfélnek a Bank részére megadott, adott pénzügyi eszköz meghatározott mennyiségben és áron történő adásvételére vonatkozó, a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt egyéb paramétereket is tartalmazó ajánlata.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek