Fogalomtár

N

Nem komplex pénzügyi eszköz

az a pénzügyi eszköz, amely

  • nem minősül olyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhető intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő;
  • nem minősül a Bszt. 6. § d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek (származtatott ügyletek);
  • értékesítésére, visszaváltására, vagy hozamának egyéb módon történő realizálására gyakori és rendszeres lehetőség áll fenn nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon,
  • nem foglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára,
  • tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú, és minőségű, nyilvános információk állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát.

Nem rezidens

 

az a szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja nem a Magyar Köztársaság területén - ideértve a vámszabad és a tranzitterületet is - van, és magyar cégbíróságnál nincs bejegyezve. Nem rezidensnek minősül - többek között - az a szervezet, amelyre egyidejűleg igaz, hogy adószáma 51-re végződik, gazdálkodási forma kódja (az egységes statisztikai számjel 13.-15. karaktere) 931, és magyar cégbíróságnál nincs bejegyezve.

 

NetB@nk szolgáltatás

a Bank internetes honlapján (www.takarek.hu címen) keresztül elérhető elektronikus Banki szolgáltatás, amely segítségével Ügyfél a Bankszámla javára/ terhére Banki műveleteket végezhet, Fizetési megbízást adhat és egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe. A NetB@nk szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit a Bank Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

NetBróker

a Bank honlapján keresztül elérhető elektronikus szolgáltatás, amelyen keresztül az Ügyfél a Befektetési Számla javára/terhére meghatározott kereskedési műveleteket végezhet/kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet.

Nettó eszközérték

 

a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek