Fogalomtár

R

Ranghely-szerződés

A zálogjogok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor megváltozásához a ranghely megváltozásának a bejegyzése, illetve feljegyzése szükséges.

A bejegyzések ranghelyével való rendelkezés nem járhat harmadik személy - a ranghely módosításának időpontjában bejegyzett - jogának sérelmével.

A rangsor megváltoztatása folytán előrelépett zálogjog az előrelépéssel szerzett ranghelyét megtartja akkor is, ha a hátralépett zálogjog megszűnik.

Referencia árfolyam

 

Az egyes, devizanemek közötti átváltást igénylő banki műveletek során, a Bank által alkalmazott pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. A Bank árfolyamai Bankfiókjaiban, és internetes honlapján érhető el. Az egyes árfolyamok számítási módját az ÁSZF, a jegyzési időpontokat a Hirdetmény tartalmazza.

 

Referencia index

A befektetések esetén egy olyan, jellemzően elméleti piaci portfólióból összeállított index, amihez képest a befektetés teljesítményét viszonyítani, értékelni lehet.

Referencia kamat

azon,bárki által megismerhető, a Banktól független piaci szereplő(k) által jegyzett és közzétett irányadó kamatláb ( a továbbiakban:báziskamat),amely a piaci hatások függvényében változó. Amennyiben a Bank bármely termékes tekintetében referencia kamatlábat alkalmaz, az a kamatfelárral együtt képezi az Ügyfél által fizetendő kamat mértékét.

Refinanszírozás

 

egy bank a finanszírozáshoz szükséges hitelt egy másik banktól veszi fel, lehet ez egy nagyobb nemzetközi bank, vagy a jegybank.

 

Rendelkezésre tartás

 

az első részfolyósítástól az utolsó részfolyósításig tartó időszak,- mely alatt az Ügyfél a szerződésben meghatározott feltételek esetén a hitel lehívására jogosult, melynek során az Ügyfélnek kizárólag kamat és kezelési költség fizetési kötelezettsége van. Amennyiben az Ügyfél a kölcsön további részfolyósításától eltekint, a rendelkezésre tartási idő a következő esedékességig tart. A rendelkezésre tartási idő maximuma 24 hónap.

 

Rendelkezésre tartási jutalék

a kölcsön rendelkezésre tartásáért a kölcsönszerződésben meghatározott,de még ki nem folyósított kölcsön(rész) után azon időszakra fizetendő díj,amely időszakban a kölcsön folyósítható.

Rezidens

minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja Magyarország gazdasági területén van. Ennek megfelelően rezidensnek minősül:

  • a Magyar Köztársaság területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó illetve ide érkező személyt, 
  • a külföldön működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, azok magyar állampolgárságú tagja, alkalmazottja és az említett személyek családtagja, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományának külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá a Magyar Állam alkalmazásban külföldön munkát végző egyéb természetes személy. 
  • a Magyar Köztársaság területén - ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is - székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet)

Amennyiben egy szervezet rezidensi státusza - a fizikai jelenlét hiányában -, nem állapítható meg a székhelye alapján, a szervezet bejegyzésének helyét kell figyelembe venni, azaz a magyar cégbíróságnál bejegyzett szervezet minősül rezidensnek.

Rögzített hitelkamat

a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával megállapított hitelkamat. A hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra kerül.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek