Fogalomtár

SZ

Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

a szabad felhasználás azt jelenti, hogy a hitelező nem vizsgálja a hitelcélt, és annak megvalósulását, az összeget gyakorlatilag korlátozás/ellenőrzés nélkül az Adós rendelkezésére bocsátja. A szabad felhasználású jelzáloghitel esetén a hitel/kölcsön fedezetét ingatlan jelenti.

 

Szabályozott piac

az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek:

  • piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer,
  • megkülönböztetés mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében
  • a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,
  • rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
  • szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben,

Szakmai minősítésű ügyfél

 

az az Ügyfél, aki megfelel a Bszt. 49.§-ban foglalt feltételeknek, illetve a 48.§-a alapján ilyennek minősül.

 

Számlakivonat

a pénzforgalomban és a Befektetési szolgáltatás keretében használt kifejezés, az Ügyfél részére készített számlaforgalmi kimutatás és egyenlegközlő, amely tartalmazza a tárgyidőszakban a Fizetési számlán Befektetési Számlán történt pénz- és pénzügyi eszköz jóváírásokat és terheléseket, valamint a tárgyidőszak végén ezen terhelések és jóváírások következtében e számlák egyenlegét a végrehajtott műveletek beazonosításához szükséges adatokkal.

Számlatulajdonos

 

a Bank azon Ügyfele, aki a Banknál az adott üzletági Általános Szerződési Feltételek szerint (lakossági vagy pénzforgalmi) számlával rendelkezik.

 

Származtatott (derivatív) ügylet

 

Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, mint alaptermék értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva).

 

Széfszolgáltatás

az ügyféllel kötött megállapodás alapján, az ügyfél számára - állandóan őrzött – helyiségben,széf rendelkezésre bocsátása, melybe értékeit az ügyfél maga helyezi el és veszi ki.

Széljegy

 

a tulajdoni lap tartalmát érintő kérelem esetén a beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapra rávezetik, ezzel széljegy kerül a tulajdoni lapra. A széljegy tájékoztat arról, hogy az eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés sorrendjét, azaz az ügy rangsorát is. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. A széljegy csak azt jelzi, hogy a kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van, a kérelemnek azonban a hivatal helyt adhat, illetve elutasíthatja azt.

 

Szerződés

 

az Ügyfél és a Bank által aláírt,- meghatározott pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló - az Ügyfél és a Bank között létrejött,a Felek szándékának megfelelő   azon jogviszonyt megtestesítő dokumentum, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény.

 

Szerződésszegési Esemény

 

a Bank és az Ügyfél által kötött, egyes Banki szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank/FHB jogosulttá válik a Szerződés vagy az Ügyfél Bankkal kötött egyéb szerződéseinek felmondására és szolgáltatásainak az Ügyfél felé történő megszüntetésére és a késedelem jogkövetkezményeinek érvényesítésére is.

 

Szja

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Szolgáltatás

 

a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás, melyet a Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzat és a Hirdetmény alapján és annak feltételei szerint biztosít a Bank az Ügyfél részére.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek