Untitled

Kérdőív a fogyatékkal élő Ügyfelek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáról

Jelen kérdőívet azzal a céllal alakítottuk ki, hogy az FHB Bank tájékozódhasson fogyatékkal élő ügyfelei azon igényeiről, amelyekkel biztosítható az általa kínált pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.
Válaszaival Ön hozzájárul ahhoz, hogy tevékenységünket a fogyatékkal élők szükségleteihez igazíthassuk. Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! Köszönjük!
Információk a kitöltésre vonatkozóan
Jelen kérdőív kitöltése önkéntes alapon, anonim módon történik, ezért kérjük, ne tüntesse fel nevét, vagy bármely azonosító adatát!
Kérjük, hogy a 2. és 3. kérdésre kizárólag abban az esetben válaszoljon, amennyiben az 1. kérdésre „igen” választ adott.

1. Rendelkezik-e tartósan, vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással, mely korlátozza, vagy megnehezíti a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését?
2. Amennyiben az 1. kérdésre igennel válaszolt, kérjük, ismertesse röviden, hogy milyen módon van akadályoztatva a pénzügyi szolgáltatások igénybevételében!
3. Amennyiben az 1. kérdésre igennel válaszolt kérjük, ismertesse, hogy tapasztal-e bármilyen nehézséget a Hitelintézetünkben történő ügyintézés során!
4. Kérjük, 1-5-ig skálán, (amelyen 1: az egyáltalán nem; 5: a teljes mértékben) jelölje meg, hogy mennyire elégedett az általunk, fogyatékkal élő ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások színvonalával.
5. Egyetért Ön azzal, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek alakítsanak ki olyan eljárásokat, amelyekkel megkönnyítik a fogyatékkal élő Ügyfelek számára szolgáltatásaik igénybevételét.?
6. Kérjük, röviden ismertesse, hogy az Ön meglátása szerint milyen módon javíthatnánk az ügyfél-kiszolgálás színvonalán a fogyatékkal élő személyek korlátozásmentes hozzáférésére érdekében!
Adatkezelési tájékoztató
* Kötelező mező