Főoldal/
Magánszemélyek / Hitelek / Kamatkedvezmények
Nyomtatási nézet

Kamatkedvezmények

Kamatkedvezmények a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-ben

A lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó aktuális Hirdetményekben meghirdetett ügyleti kamat mértékéből a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (a továbbiakban: a Bank) kedvezményt nyújthat Ügyfeleinek adott feltételek teljesítése esetén a futamidő egészére.

Kedvezmény típusok


Kamatkedvezmény akció: A 2017. szeptember 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig átvett és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött kölcsönök esetén a Bank a meghirdetett kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel, a Takarék Tízes Fix Kölcsönök esetén 25 százalékpont kamatkedvezményt nyújt.

(A kedvezmény részletes feltételeit a vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák.)

*A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Bank lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási számla igénylésére, mely esetén kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

 • A kamatkedvezmény feltétele – a táblázatban található hitelösszegen felül – a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél lakossági bankszámla nyitása és annak futamidő alatti fenntartása, valamint
 • Bronz fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása;
 • Ezüst fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása és
  - Flotta/Közszféra Csomagra vagy Flotta Kiemelt Csomagra való jogosultságát az Ügyfél a hiteligénylés során igazolja vagy
  - Prémium bankszámla meglétét igazolja vagy megnyitását vállalja legkésőbb szerződéskötésig vagy
  - Kiemelt Partner által közvetített a kölcsönügylet.
 • Arany fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása és
  - Flotta Prémium Csomagra való jogosultságát az Ügyfél a hiteligénylés során igazolja vagy
  - Prémium Gold Szolgáltatás meglétét igazolja vagy megnyitását vállalja legkésőbb szerződéskötésig, vagy
  - Hitelkiváltási célú kölcsönt igényel vagy
  - 20 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó kölcsönösszeget igényel.

Flotta / Közszféra Csomag: A 2014. június 16. napjától visszavonásig Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt jelzáloghitelek esetén a Bank az alábbi kedvezményeket/akciókat nyújtja, a rájuk vonatkozó hirdetményi feltételek teljesítése mellett:

 • Folyósítási díj akció
 • Értékbecslési díj akció
 • Közjegyzői díj akció
 • Ezüst fokozatú kamatkedvezmény
 • Törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció (1704)
 • Jelzáloghitel törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció és ügyfélajánló program (1705)

Erre a csomagra jogosultak a Közszféra dolgozók, a Flotta munkavállalók, illetve a Flotta Prémium Csomagra szerződött, de 500 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező társaság munkavállalói, többek között a NAV, KLIK, MÁV, BKV, BRFK, ORFK, DOMP Zrt. munkavállalói, valamint 2017. március 01. napjától az MSOTKE és NOE tagok is.

Flotta Kiemelt Csomag: A 2014. június 01. napjától visszavonásig a legalább 10.000 főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló által igényelt jelzáloghitelek esetén a Bank az alábbi kedvezményeket/akciókat nyújtja, a rájuk vonatkozó hirdetményi feltételek teljesítése mellett:

 • Folyósítási díj akció
 • Értékbecslési díj akció
 • Közjegyzői díj akció
 • Ezüst fokozatú kamatkedvezmény
 • Törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció (1704)
 • Jelzáloghitel törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció és ügyfélajánló program (1705)

A Bank nem számít fel továbbá 3 db Takarnet Tulajdoni lap másolat és – amennyiben szükséges - 1 db Térképmásolat lekérdezési díjat.

Erre a csomagra jogosultak a Magyar Posta Zrt. munkavállalói, illetve 2016. augusztus 01. napjától 2017. február 28. napjáig a Mercedes-Benz Hungária Kft. és az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft., valamint az AUDI HUNGÁRIA Zrt. munkavállalói is.

Flotta Prémium Csomag: 2017. március 01. napjától visszavonásig a Prémium Csomagra szerződött, legalább 500 főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállalómunkavállaló által igényelt jelzáloghitelek esetén a Bank az alábbi kedvezményeket/akciókat nyújtja, a rájuk vonatkozó hirdetményi feltételek teljesítése mellett:

 • Folyósítási díj akció
 • Értékbecslési díj akció
 • Közjegyzői díj akció
 • Arany fokozatú kamatkedvezmény
 • Törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció (1704)
 • Jelzáloghitel törlesztőrészlet visszatérítési kuponakció és ügyfélajánló program (1705)

A Bank továbbá 9 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó folyósított hitelösszeg esetén a 3 év után 1db díjmentes előtörlesztési lehetőséget biztosít maximum az eredetileg folyósított hitelösszeg 50%-áig.

Erre a csomagra jogosult többek között az Allianz Hungária Zrt. munkavállalója vagy ügynöke, az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt., a Takarék Lízing Zrt. munkavállalója, valamint 2017. március 01. napjától visszavonásig a Mercedes-Benz Hungária Kft. munkavállalója, az AUDI HUNGÁRIA Zrt. munkavállalója és a ContiTech Rubber Industrial Kft. munkavállalója, továbbá 2017. július 01. napjától a Bosch Cégcsoport, a Coloplast Kft., a Continental Automotive Hungária Kft., a ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft., a ContiTech Magyarország Kft.,az Electrolux Kft., az ÉNYKK Zrt., a Flextronics Kft., a Hirtenberger Bt., a Komáromi Mezőgazdasági Zrt., a LEGO Manufacturing Kft., a Linamar Kft., a Mahle Kft., a Michelin Hungária Kft., az MVM Atomerőmű Zrt., a TEVA Gyógyszergyár Kft., a WHC Kft., a Yanfeng Kft. munkavállalója is.

Az egyes termékek esetén az alábbi mértékű kamatkedvezmények vehetők igénybe a különböző fokozatú kamatkedvezmények és a hitelösszeg alapján

Kamatkedvezmények (százalékpont)

A kamatkedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és minden esetben a meghirdetett kamatsávok felső értékéből kerülnek levonásra. A kamatkedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a termékre vonatkozóan meghirdetett kamatsáv alsó mértékét és az egyes kategóriák (a Bronz, Ezüst és Arany fokozatú kamatkedvezmények) egymással nem kombinálhatóak. A kamatkedvezmény feltételének teljesítését az Ügyfél az igénylés során igazolja, és a bankszámla fenntartását valamint a havi rendszeres jóváírás teljesítését vállalja a futamidő teljes időtartamára. Amennyiben a vállalt feltételt az Ügyfél nem teljesíti, akkor a kamatkedvezmény megvonásra kerül. A fenti kamatkedvezmények további, meghirdetett akciós díj- és díjkedvezményekkel összevonhatóak, valamint a meghirdetett kedvezményeken felül a Bank további kedvezményeket is nyújthat.

A kedvezmény visszavonása

A kamatkedvezmény feltételeinek teljesülését a Bank 3 havonta, a késedelmes teljesítést pedig folyamatosan felülvizsgálja. Amennyiben az ügyfél az igényelt kamatkedvezményhez szükséges, hitelszerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 2 hónapban, vagy a hitel törlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, a nyújtott kamatkedvezmény a feltételek újra teljesítéséig megvonható. Ebben az esetben a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól az ügyletre vonatkozó kamat mértéke:

 • lakossági fizetési számla megszüntetése vagy a kölcsön törlesztésének késedelmes teljesítése miatt megvont kamatkedvezmény esetén a Bank mindenkor aktuális Hirdetményeiben szereplő, azonos hiteltermékre vonatkozó kamatsáv felső értéke, illetve
 • jóváírási feltétel nem teljesítése esetén (de csak ha nem áll 60 napja késedelemben és fenntartja lakossági fizetési számláját) a vonatkozó kamatsáv felső értékének a jóváírási feltétel nélkül nyújtott kamatkedvezmény mértékével csökkentett értéke.

 

Ezt követően a Bank 3 hónapos periódusonként felülvizsgálja a feltételek teljesülését és a kamatkedvezmény visszaállításra kerülhet a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól

 • amennyiben az ügyfél újra teljesíti a hitelszerződésben rögzített feltételeket, illetve
 • késedelmes teljesítés miatti kedvezmény-megvonást követően a késedelemmentesség teljesítése esetén.

Kedvezmények Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén

Kamatkedvezmény akció: A 2017. szeptember 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig átvett és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött kölcsönök esetén a Hitelintézet az aktuális Hirdetmény I.1.5. pontjában meghirdetett kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel, a Takarék Tízes Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén 20 bázispont kamatkedvezményt nyújt, melynek feltétele a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél lakossági bankszámla nyitása és annak futamidő alatti fenntartása. (Az akciónak nem feltétele a rendszeres havi a jóváírás vállalása.)

(A kamatkedvezményre vonatkozó feltételek és előírások részletei a vonatkozó Hirdetményben találhatók.)

*A kamatkedvezmény további feltétele – a táblázatban található feltételrendszeren felül – a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása/megléte és annak futamidő alatti folyamatos fenntartása. A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Hitelintézet lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási szám(la) igénylésére, mely esetén kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

A kamatkedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a meghirdetett kamatsávok felső értékéből kerülnek levonásra. A fenti kamatkedvezmények további, meghirdetett akciós kedvezményekkel összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a termékre vonatkozóan meghirdetett kamatsáv mértékét. Amennyiben az igényelt és a szerződött hitelösszeg egymástól eltér, abban az esetben az Ügyfél által igénybe vehető kamatkedvezmény mértéke a kölcsönszerződésben rögzített hitelösszeg alapján kerül meghatározásra.

A kamatkedvezmény együttes feltételeként az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsön teljes futamideje alatt folyamatosan fenntartja Hitelező által vezetett Fizetési számláját/lakossági Bankszámláját, amelyen havi rendszeres legalább 150.000 Ft jóváírást vállal – akár több részletben is - telesíteni, és nem esik 60 napot meghaladó késedelembe fizetési kötelezettségeivel.

Hitelező – amennyiben a Táblázat szerint kamatkedvezményt nyújtott az Ügyfél részére – a kamatkedvezményre vonatkozó feltételek fennállását (a Hitelezőnél vezetett fizetési számlának a fenntartását, és ezen számlán havi rendszeres legalább 150.000 Ft – akár több részletben történő – jóváírás teljesítését, és a fizetési kötelezettségek teljesítésének késedelemmentességét, legfeljebb 60 napot meg nem haladó késedelemmel) az ügyleti évhez igazodva, az első évfordulót követően 6 havonta felülvizsgálja.

 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával nem rendelkezik, vagy a hiteltörlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, vagy a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást nem teljesíti, a nyújtott kamatkedvezmény megvonható. Ebben az esetben a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól a kamat mértéke a Hitelintézet mindenkor aktuális vonatkozó Hirdetményében szereplő, azonos hiteltermékre vonatkozó kamatsáv felső értéke.
 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával újra rendelkezik, és a hiteltörlesztésével már nem áll 60 napot meghaladó késedelemben, és a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást már teljesíti, a szerződésben rögzített kamatkedvezmény a következő esedékességi naptól visszaállításra kerül.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit nem teljesíti, a feltételhez tartozó kamatkedvezményt a Hitelező a teljes hátralévő futamidőre megvonhatja, és a kamatkedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit újra teljesíti, úgy a feltétel teljesítését követő Esedékességi naptól kezdődően a kamatkedvezmény a Hitelező által visszaállításra kerül és ismét a kamatkedvezménnyel számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.

 

**Rendszeres, havi jóváírás: a lakossági fizetési számlára érkező átutalási tranzakciók. Kivéve:

 • a Hitelintézet hitelezésével kapcsolatos számlára érkező jóváírások
 • saját számlák közötti átvezetések
 • lakossági betétlejáratából, betétfeltörésből, illetve betéti kamatjóváírásából, valamint saját értékpapírszámláról származó jóváírások

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek