Főoldal/
Magánszemélyek / Megtakarítások / Befektetések / Takarék Értékpapír Számla
Nyomtatási nézet

Takarék Értékpapír Számla

Nyisson Takarék Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez! 

Általános információk

A Takarékbank Zrt. a Számlatulajdonos tulajdonában álló értékpapírt a megnyitott értékpapírszámlán tartja nyilván és kezeli, a Számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, a számlán történt jóváírásról, terhelésről, a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesíti.

Ügyfeleink igen kedvező költségek mellett, széles termékpalettáról választhatnak az igényeiknek leginkább megfelelő értékpapírok közül.

A Takarékbank Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetéseket. Az Ügyfél szabadon rendelkezhet az ügyfélszámla befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás vagy értékpapír hozamából, elidegenítésből származó összeg felhasználásról.

A Takarékbank Zrt. köteles üzleti kapcsolatainak írásbeli rögzítése céljából Ügyfeleivel ügyfélszámla-szerződést kötni. A Takarékbank Zrt. az értékpapírszámla - bele értve a zárolt számlát is - és az ügyfélszámla megnyitását és vezetését mindezekre közös szabályokat tartalmazó "Számlaszerződés értékpapír-, és ügyfélszámla vezetésére" elnevezésű szerződés alapján végzi.

Kondíciók és díjak

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtja végre a Takarékbank Zrt. vonatkozó Üzletszabályzatában leírtaknak megfelelően.

A Takarékbank Zrt. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érje el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. A Takarékbank Zrt. az eljárásrendjét és üzletpolitikáját is ennek megfelelően alakította ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A Takarékbank Zrt. megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikája lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsa.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében a Takarékbank Zrt. harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatja a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehet. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtja végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a Takarékbank Zrt. a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadja. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreli meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon jár el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kösse.
Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és a Takarékbank Zrt. termékeit, valamint szolgáltatásait a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint Takarékbank Zrt. termékeinek költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

Információk

Szükséges dokumentációk:

 • Számlaszerződés megkötése 
  • adatlap felvétel és 
  • tulajdonosok nyilatkozattétele 
  • teszt kitöltése, amely az ügyfél befektetésekkel kapcsolatos szokásaira kérdez rá.

Fontos tudnivaló: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-nak rendelkezései alapján az ügyfélszámla-nyitáskor az azonosítás elvégzése érdekében - az ügyfél, illetve meghatalmazottainak személyes megjelenése feltétlenül szükséges.

Az adatlap felvételéhez az alábbi azonosságot igazoló iratok bemutatását kérjük:

a) természetes személy esetén

 1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, vagy útlevél, illetve kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa)
 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya
 3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  Természetes személyek számlanyitása esetén elengedhetetlen feltétel a fentieken kívül az adóigazolvány bemutatása, illetve külföldi magánszemély esetében az adóilletőségről történő nyilatkozat tétele.

b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló -30 napnál nem régebbi- okirat, hogy

 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,
 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

c) nyilvántartásba még be nem jegyzett társaság esetén a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződése (alapító okirate, alapszabálya).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van a számla megnyitása céljából - lakhelye szerinti legközelebbi ügynök- takarékszövetkezeti fiókot felkeresni.

Hirdetmények

HirdetményekHirdetmények és kondíciós listák

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek