Tovább az takarek.hu-ra
Untitled
Untitled

Nyisson adómentes1 és akár 20%-os adó-visszatérítéssel járó2 értékpapírszámlát, most akár számlavezetési díj nélkül!

Az Őszi Megtakarítási akció keretében 2018. október 17. és 2018. december 31. közötti időszakban új értékpapírszámlát nyitó ügyfelek számára – a feltételek teljesítése esetén – 2019. június 30-ig díjmentesen számlavezetést3 biztosítunk.


Az akció keretében a kedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén azon Ügyfeleinket illeti meg, akik:

Az akció keretében elérhető befektetési alapok kockázatairól a www.takarekinvest.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Alapok menüpontban.

1Az adómentesség feltétele az adott számlára vonatkozó szabályok, feltételek betartása mellett érvényesül, részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html valamint a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Nyugdij_elotakarekossag/nyesz.html honapon.

2A feltüntetett állami támogatás (adó-visszatérítés) kizárólag a Nyugdíj előtakarékossági számlára vonatkozik. Az Szja. törvényben meghatározott kamatjövedelem-adóra és az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemadóra vonatkozó adómentesség szabályai a jövőben változhatnak. Az adó-visszatérítés és az adómentesség mértéke pontosan csak az Ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg.

 

3A díjmentesség feltételeit a Bank automatikusan ellenőrizi és állítja be. A feltételek fennállásának megszűnésétől kezdve a Bank hatályos Díjtételek jegyzékében szereplő értékpapírszámla vezetési és ügyfélszámla vezetési díjakat számítja fel. Az akció nem érinti a számlakivonat küldési díj mértékét, mely továbbra is 200 Ft/kivonat.

 

4Az állományi feltétel teljesítése a befektetési jegy vételi és visszaváltási tranzakciók árfolyamértékének különbsége alapján kerül meghatározásra, tehát ezáltal lehetővé tesszük Ügyfelein számára a tartási időszak alatt a befektetési jegyek cseréjét a meghatározott termékkörön belül.

 

Jelen dokumentum marketingközlemény. A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.


Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alapok időszaki hozamairól, az Alapokat érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok.html honlapon, az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alapok Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.

 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alapok jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alapok teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.