Untitled

Részesüljön a lekötött betétek biztonságából és a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap1 hozamlehetőségéből!
Élvezze a Takarék Kombinált Betét előnyeit:

  • minimum 500 000 Ft befektetésével, amely összeg fele, azaz min. 250 000 Ft lekötött betéti részben, míg a másik fele, azaz min. 250 000 Ft a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyeiben kerül elhelyezésre.
  • éves 2,00% kamat (éves EBKM 2,00%) a 2 hónapra lekötött betéti részre, amennyiben a konstrukció keretében vásárolt Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap befektetési jegyei a lekötött betét futamideje alatt nem kerülnek visszaváltásra
  • új- és meglévő lakossági ügyfeleinknek2 egyaránt,
  • a megtakarítással akár adóelőny is elérhető.3

Az ajánlat befektetési elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Takarék Kombinált Betét értékpapír befektetési része, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap esetében a Takarékbank Zrt. mint forgalmazó által javasolt tartási idő legalább 1 év, amely jelentősen meghaladja a betéti rész futamidejét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Takarék Kombinált Betét értékpapír befektetési része, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap befektetési jegyei esetében a vételt követő 1 éven belüli visszaváltás esetén 1% többlet visszaváltási jutalék kerül felszámításra.

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap 3-as kockázati mutatóval rendelkezik. .A befektetési alap kockázatairól részletesen a www.takarekinvest.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Alapok menüpontban.

Az akció keretében lekötött betét a futamidő lejártát követően automatikusan jóváírásra kerül az ügyfél folyószámlájára vagy az ügyfél tartós befektetési betétszámlájára, tehát nem kerül újra lekötésre.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a konstrukció feltörése esetén a betétre vonatkozó kamat, a teljes időszakra 0,00% (EBKM: 0,00%).

Az akció 2018. november 19. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2019. január 31. napjáig érvényes.

Jelen weboldal marketingközlemény. A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 

1Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap elnevezés alatt jelen dokumentumban a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatát értjük.

 

2A Takarék Kombinált Betéti termék kizárólag természetes személy ügyfeleink számára elérhető!

 

3Az adóelőnyök lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Ügyfél általi teljesítésétől -, valamint az Ügyfél egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

 

A betéti szerződés részletes leírását a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelei részére a Takarék Kombinált Betéti Hirdetménye, az adott Szövetkezeti Hitelintézetnél az Alaphirdetmény fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan, a Takarék Csoport Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata és a Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Takarék Kereskedelmi Bank ügyfelei részére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. – Lakossági Bankszámla Alaphirdetménye, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt – 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény - Lakossági forint és devizabetétek kamatai megnevezésű Hirdetménye, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. - A Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok.html honlapon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.

 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alap teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

 

A konstrukció lekötött betéti része az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azt az OBA védőernyőjén felül a takarékszövetkezetek saját Tőkefedezeti Alapja is védi. További részletek, feltételek: www.garanciakozosseg.hu