Főoldal/
Üzleti ügyfelek / Hitelek, bankgarancia / Refinanszírozott hitelek / Eximbank által refinanszírozott hitelek
Nyomtatási nézet

Eximbank által refinanszírozott hitelek

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) között létrejött refinanszírozási keret-megállapodás feltételei alapján, a Takarék Kereskedelmi Bank kedvezményes, fix kamatozású, középlejáratú hitelt nyújt olyan kis- és közepes vállalatok számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek.A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) között létrejött refinanszírozási keret-megállapodás feltételei alapján, a Takarék kereskedelmi Bank kedvezményes, fix kamatozású, középlejáratú hitelt nyújt olyan kis- és közepes vállalatok számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek. A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál. A refinanszírozott hitelkeret elősegíti a vállalkozások közvetlen, vagy beszállítói tevékenységen keresztül történő közvetett áru- és szolgáltatás exportjának előmozdítását. A hitelt EUR, illetve USD devizanemben lehet igénybe venni, legalább 2, legfeljebb 5 éves futamidővel.

Előnyök:

 • Az exportőr, illetve annak közvetlen beszállítója részére kedvezményes kamatozású forrást biztosít;
 • A hitel kamata fix a teljes futamidő alatt, így a kamatköltség a törlesztés teljes idejére előre kalkulálható;
 • Deviza árbevételt realizáló vállalkozások részére nincs árfolyamkockázat.

 

Finanszírozott vállalati kör: Olyan Magyarországon bejegyzett, export árbevételt realizáló gazdasági társaság és/vagy annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladta meg a 15 Mrd forintot.

Devizanem: EUR, illetve USD

Finanszírozás célja: A hitelt áru és szolgáltatás export, illetve azt elősegítő áru és szolgáltatás beszállítói tevékenység előfinanszírozásához lehet igénybe venni.

Futamidő: 2-5 év

A felvehető hitelösszeg Euró alapú hitel esetében: Minimum 40.000, maximum 10 millió EUR de maximum a finanszírozott éves export vagy beszállítói ügylet 75%-a.

A felvehető hitelösszeg Dollár alapú hitel esetében: Minimum 50.000 USD, maximum 13 millió USD, de maximum a finanszírozott éves export vagy beszállítói ügylet 75%-a.

Kamatozás: fix kamatozás, a hitel teljes futamidejére. A CIRR aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az Eximbank honlapján.

Tőketörlesztés: 3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben.

Kamatfizetés: 3 vagy 6 havonta, a tőketörlesztéssel összhangban

(Commercial Interest Reference Rate): az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által havonta közétett, 2-5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb

Díjak:

 • Maximum 0,5 % egyszeri kezelési díj;
 • Vállalati árbevételtől függően, legfeljebb 750 EUR/1000 USD egyszeri monitoring díj.
 • 7,5 Mrd forint nettó éves árbevételű cégek esetén
 • maximum 300 EUR/400 USD,
 • 7,5 és 15 Mrd forint közötti nettó éves árbevételű cégek esetén
 • maximum 750 EUR/1000 USD

 

Magyar származás igazolása: Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.

További információk:
http://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/ugyfeltajekoztato-a-magyar-es-az-idegen-tartalomrol/

Az export előfinanszírozó refinanszírozási hitelekről bővebb információt az Eximbank honlapján talál: http://exim.hu/termekpaletta/bank/refinanszirozasi-konstrukciok/

A feltételek esetleges, Eximbank általi megváltoztatásáért a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. felelősséget nem vállal, az export előfinanszírozó refinanszírozási hitelek mindenkor hatályos feltételei vonatkozásában az Eximbank hivatalos honlapján szereplők  az irányadók.

A 15 milliárd HUF nettó árbevételnél nagyobb méretű vállalatok, 10 millió eurónál, vagy 13 millió US dollárnál nagyobb hiteligényét az Eximbank egyedi refinanszírozással finanszírozhatja. Lehetőség van 2 évnél rövidebb futamidejű, továbbá a beruházási célú és utófinanszírozási ügyletek refinanszírozására is. Ez utóbbi a hazai export ügylet vevőjének nyújtandó hitellehetőség. Egyedi elképzelések, igények esetén keresse fel bármely Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókot.

Ki igényelheti a hitelt?

Olyan, magyar jogszabályok szerint létrehozott, és legalább egy éve működő, magyarországi székhellyel rendelkező, devizabelföldinek minősülő gazdálkodó szervezet:

 • amelynek a számviteli szabályok szerint készített legutolsó éves beszámolójában szereplő nettó éves árbevétele nem haladja meg a 15 milliárd Ft összeget;
 • amely finanszírozási igényét export vagy beszállítói szerződésekkel vagy export, illetve beszállítói keretszerződéssekkel igazolja, ennek hiányában a tervezett export volumenét, beszállítói forgalmát múltbeli árbevétel adatokkal,
 • aktuális rendelésállománnyal és szándéknyilatkozatokkal alátámasztja;
 • amely nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt vagy nem indult ellene ilyen eljárás;
 • amelynek nincs 60 napot meghaladó lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amelynek nincs hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő 30 napon túli lejárt tartozása;
 • amely a finanszírozandó exportügylet teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik;
 • amely nem folytat környezetvédelmi jogszabályba ütköző tevékenységet;
 • amely az elmúlt három évben az államháztartás alrendszereiből, illetve EU forrásokból származó támogatások igénybevétele kapcsán minden szerződéses kötelezettségének eleget tett, vagy a rendelkezésre álló türelmi időn belül az elkövetett szerződésszegést orvosolta, illetve az esetlegesen igénybe vett tiltott állami támogatást az arra vonatkozó határozat kézhezvételét követően maradéktalanul visszafizette;
 • amelynek főtevékenysége nem fegyver- és lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás vagy bármilyen pénzügyi tevékenység;
 • részére a Lehívási Értesítő alapján folyósítandó Származékos Kölcsön és a Hitelprogramból bármely hitelintézet közreműködésével a 2013. április 01. és 2014. március 29. napja közötti időszakban, EUR-ban vagy USD-ben már folyósított valamennyi származékos kölcsön együttes összege nem haladja meg a 10.000.000,- (azaz tízmillió) eurót.

 

Kizárt hitelcélok:

 • reexport finanszírozása;
 • a következő termékek exportjának finanszírozása:
 1. jogszabályba ütköző tevékenység;
 2. katonai berendezés;
 3. magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység;
 4. feldolgozatlan mezőgazdasági termék;
 • olyan termék finanszírozása, melyhez korábban Eximbank által refinanszírozott beszállítói hitel vagy export célú befektetési hitel is igénybevételre került;
 • magyar jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények alapján tilalom alá eső exportügylet finanszírozása.

 

A magyar származás igazolásának módja:

 • Áruexport előfinanszírozása, illetve beszállítói ügylet finanszírozása esetén a vállalkozás rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (feldolgozott mezőgazdasági termék esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) területileg illetékes szerve által kiadott Magyar Származási Bizonyítvánnyal a finanszírozandó áruexport ügylet, – finanszírozandó beszállítói ügylet tárgyáról árucsoportonként úgy, hogy azok lefedik a finanszírozandó exportügylet, – finanszírozandó beszállítói ügylet keretében kiszállítandó áru értékének legalább 50 százalékát.
 • Szolgáltatás export finanszírozása esetén a vállalkozás foglalkoztatottjainak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, és erről a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve által kiadott igazolással rendelkezik.
 • Beszállítói finanszírozás esetén szükséges a tényleges exportőr, vagy annak hiányában a Beszállító nyilatkozata, hogy a Beszállító által beszállított árut vagy nyújtott szolgáltatást az exportőr a finanszírozásba bevont exportálandó magyar áru előállításához, vagy szolgáltatás nyújtásához használta fel.

 

A hitelcél megvalósulásának igazolása:

A finanszírozandó exportügylet,  finanszírozandó beszállítói ügylet hitelcélnak megfelelő felhasználását utólag az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

Áru-, illetve szolgáltatás export esetén:

 • az exportőr eredmény kimutatása (amely igazolja az exportárbevétel elszámolását),
 • exportszámlák összesítője.


Beszállítói ügylet finanszírozása esetén:

 • eredmény kimutatás (amely igazolja az árbevétel elszámolását),
 • beszállítói számlák összesítője.

 

Ellenőrzés:

A refinanszírozási konstrukció az Eximbank és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. között kötött sztenderdizált refinanszírozási hitelkeret-szerződés, egyedi ügyletek esetében egyedi refinanszírozási szerződések alapján működik. A finanszírozott exportügyletek megvalósulásának ellenőrzését, illetve a származékos kölcsön monitoringját a futamidő alatt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. végzi, és arról rendszeresen beszámol az Eximbanknak. Az Eximbank ugyanakkor bármikor jogosult maga is előzetes értesítés alapján az exportőrnél helyszíni vizsgálatot végezni.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek